התחדשות עירונית
תחום ההתחדשות העירונית הוא כמו פרויקט הרכבת הקלה
גלובס
22/11/2017

התחדשות עירונית
תחום ההתחדשות העירונית הוא כמו פרויקט הרכבת הקלה
גלובס נדל"ן ותשתיות
23/11/2017

hameches
המכס ליבואנים: תפוצו רק אם מכשירי הסלולר יוחזרו לחו"ל
מעריב אונליין
30/4/2017
מאחדים כוחות מאחדים כוחות: הוקם צוות מקצועי משותף בנושאי מס הקשורים ביבוא ויצוא
Port2Port.co.il
09/06/2016
המשלחים הבינלאומיים מתנגדים להמשך הפעלת הסדר הסליקה מול יאט"אהמשלחים הבינלאומיים מתנגדים להמשך הפעלת הסדר הסליקה מול יאט"א
Port2Port.co.il
26/5/2016
סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים דורשים פרסום החלטות פרה רולינג באתר רשות המסיםסוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים דורשים פרסום החלטות פרה רולינג באתר רשות המסים
Port2Port.co.il
26/5/2016
פיאטה ברכה את ישראל על הסדר הסליקה עם יאט"אפיאטה ברכה את ישראל על הסדר הסליקה עם יאט"א
Port2Port.co.il
21/4/2016
ישראל תארח כנס של הפדרציה העולמית של המשלחים הבינלאומייםישראל תארח כנס של הפדרציה העולמית של המשלחים הבינלאומיים
Port2Port.co.il
30/3/2016
ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים מתנגד להטלת עיצומים כספייםארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים מתנגד להטלת עיצומים כספיים
Port2Port.co.il
8/7/2015
תחת מחאהתחת מחאה
Port2Port.co.il
30/12/2014