סוכן מכס טעה – היבואן ישלם (ולא סוכן המכס)

המכס ביטל את "נוהל משלוח קטן" המתייחס לטובין החשודים כמפרים זכויות קנין רוחני
07/06/2016
אם לא נשלל מחיר העיסקה בפועל– ייקבע ערך הטובין לצרכי מכס על פיו ולא על פי מבחן אחר
07/06/2016
המכס ביטל את "נוהל משלוח קטן" המתייחס לטובין החשודים כמפרים זכויות קנין רוחני
07/06/2016
אם לא נשלל מחיר העיסקה בפועל– ייקבע ערך הטובין לצרכי מכס על פיו ולא על פי מבחן אחר
07/06/2016

סוכן מכס טעה – היבואן ישלם (ולא סוכן המכס)

באתר port to port נסקר פסק הדין בת.א. (שלום ת"א) 49944/03.

משרדנו, גרוסמן, זינגר ושות’, ייצג בתיק זה את סוכן המכס שתביעת היבואן נגדו נדחתה על ידי בית המשפט.

כזכור, נקבע לגבי סוכן המכס בפסק הדין כי למרות שהטובין סווגו בפרט מכס לא מתאים ולפיכך חוייב היבואן, בצדק, בתשלום גירעונות מכס, סוכן המכס פטור מלהשיב ליבואן את סכומי המכס שחוייב, בדיעבד, לשלם בגין יבוא הטובין.

יש להדגיש, כי גם אם נקבע כי סיווג הטובין ע"י סוכן המכס לא היה הסיווג הנכון וכי נוצרו, עקב הטעות בסיווג, גירעונות במסי היבוא, אותם נדרש היבואן לשלם (ואף שילם) בדיעבד, אין משמעות הדבר בהכרח כי סוכן המכס יחוייב לשלם ליבואן את סכום הגירעונות.

בראש וראשונה, חייב היבואן, התובע שיפוי מסוכן המכס, להוכיח כי סוכן המכס התרשל, דהיינו כי סוכן המכס לא נהג כפי שסוכן מכס סביר היה נוהג בקבעו את סיווג הטובין. עצם העובדה כי רשות המכס קבעה לטובין סיווג שונה, ואפילו קיבל בית המשפט את סיווגה של רשות המכס, אין די בה כדי לקבוע רשלנות של סוכן המכס. אם סוכן המכס הפעיל, במלאכת הסיווג, קריטריונים סבירים ונכונים וידע מקצועי, בדק מסמכים הנוגעים לקביעת סיווג הטובין, הרי גם אם ייקבע כי הסיווג אליו הגיע סוכן המכס לא היה נכון, לא ייחשב סוכן המכס כמי שהתרשל. ואם לא התרשל, לא קמה חובה לסוכן המכס לפצות את היבואן על גירעונות המכס ששילם.

גם אם טעותו של סוכן המכס נבעה ממסמכים מטעים שהוצגו בפניו או ממידע לא נכון שנמסר לו, לא ייחשב סוכן המכס כמי שהתרשל.

זאת ועוד, אפילו אם התרשל סוכן המכס וטעה בסיווג הטובין וכתוצאה מכך שילם היבואן גירעון מכס, לא בכל מקרה יחוייב סוכן המכס בשיפוי היבואן.

כך למשל, בעניין דומה אחר ייצג משרדנו חברה לעמילות מכס שנתבעה על ידי היבואן בגין סיווג שגוי שגרר חיובי גירעונות ליבואן. במהלך ניהול התיק הראינו כי גם אילו סווגו הטובין כראוי והיה ברור ליבואן בעת היבוא כי הטובין חייבים בתשלום מכס, לא יכול היה לגלגל את המכס על לקוחותיו באמצעות העלאת מחיר הטובין בעת שיווקם, שכן הטובין נמכרו על ידו במחיר המירבי האפשרי בתנאי השוק, מחיר שהיה רווחי ליבואן, גם לאחר שספג את חיובי המכס. לאור זאת, דחה בית המשפט, באותו עניין, את תביעת היבואן כנגד סוכן המכס משום שהוכח שאמנם סוכן המכס טעה בסיווג אך ליבואן לא נגרם כל נזק עקב הטעות משום שמחיר הטובין היה המירבי בנסיבות העניין וכלל בתוכו רווחיות סבירה ליבואן.

ואפילו אם סוכן המכס התרשל בסיווג ואפילו אם יוכח כי היבואן יכול היה להעלות את מחיר המוצר ללקוחותיו אילו ידע כי המוצר חייב במכס, עדיין ניתן, במקרים מתאימים, להראות כי ליבואן רשלנות תורמת או כי היבואן לא פעל להקטנת נזקיו.

עו"ד חיה זינגר

עו"ד שמואל גרוסמן

תפריט נגישות