נמל אשדוד יחזיר לסוכן מכס אגרות שנגבו לאחר שחרור טובין

כשמדובר בתובע פלשתיני לא מגלים בתי משפט בישראל אחידות
07/06/2016
מהם "סימני דרך" בדיני סימני מסחר
07/06/2016
כשמדובר בתובע פלשתיני לא מגלים בתי משפט בישראל אחידות
07/06/2016
מהם "סימני דרך" בדיני סימני מסחר
07/06/2016

נמל אשדוד יחזיר לסוכן מכס אגרות שנגבו לאחר שחרור טובין

בית משפט השלום באשדוד קיבל את תביעת סוכן מכס, ממנו נגבו הפרשים לאחר שאגף המכס העלה את ערך הסחורה נמל אשדוד חויב להחזיר לסוכן מכס אגרות נמל שגבה ממנו לאחר שחרור טובין.

הדבר במסגרת הליך שהתנהל בבית משפט השלום באשדוד, ועיקרו תביעה שהגיש סוכן המכס טלי עד שינוע בע"מ נגד חברת נמל אשדוד, על סך 56,753 שקל. התביעה הוגשה בגין שימוש לא ראוי, לטענת התובע, שעשה הנמל בהסדר המס"ב שבינו לבין סוכני המכס.

מפסק הדין עולה שהנמל גבה את אגרת הרציף בהתאם לערך הטובין כפי שהוצהר ברשימוני היבואן, ועל סמך חשבונות הספק שנמסרו לסוכן המכס. האגרה נגבתה כדין מחשבון סוכן המכס במסגרת הסדר המס"ב. לאחר התשלום שוחררו הטובין לידי היבואן.

בעקבות חקירה שניהלה רשות המסים כנגד היבואן תיקן אגף המכס את ערך הטובין והעלה אותם. אז, נטען בתביעה, ערך הנמל חישוב מחודש של אגרת הרציף וגבה ישירות מחשבון הסוכן את ההפרשים בסך 56,753 שקל, תוך ניצול הסדר המס"ב. בשלב זה, נטען, לא יכול היה סוכן המכס לגבות את התשלום מהיבואן.

נמל אשדוד דחה את דרישת סוכן המכס להשיב לו את הפרשי האגרות וטען כי השימוש המאוחר בהסדר המס"ב נעשה כדין וכי ניתן לעשות בו שימוש גם בנסיבות שלאחר סיום שחרור הטובין. גם אם יחסי השליחות בין סוכן המכס ליבואן הסתיימו, טען בא כוח הנמל, אין סוכן המכס משתחרר מחובתו לשלם את מלוא אגרות הרציף הנדרשים, גם אם אלה נדרשות לאחר סיום הליך שחרור הטובין.

השופט אריאל ברגנר דחה את טענות הנמל מכל וכל, באמצו פסק דין שניתן על ידי בית משפט השלום בחיפה במקרה דומה. אז נקבע כי אין הוראת דין המחייבת את סוכן המכס לשלם הפרשי אגרות נמל המתגלים לאחר שחרור הטובין, אלא חובה זו מוטלת על בעל הטובין.

בית המשפט הוסיף וקבע כי הערובה היחידה שבידי הנמל לתשלום האגרות הינה העיכבון שבידו, המהווה את החזקת הטובין במשמורת עד לתשלום האגרות. באותה מידה חלה ערובה זו גם לטובת סוכן המכס, שכל עוד הטובין מעוכבים ואינם משוחררים, יכול לקבל מבעל הטובין את הכספים ששילם עבורו בגין האגרות לצורך שחרורם. לאחר שהטובין שוחררו ונמסרו לידי בעל הטובין, נקבע, הרי שלסוכן המכס, כמו לנמל, אין ערובה לתשלום האגרות לכך שבעל הטובין ישיב לו את הפרשי האגרות.

לפיכך, קבע ברגנר, אין לקבל את טענת נמל אשדוד כי יחסי השליחות ממשיכים לנצח עד לתשלום מלוא האגרות. כל פרשנות אחרת הופכת את סוכן המכס לערב ולבן ערובה של היבואן.

יצוין כי על פי תיקון לפקודת הנמלים מחודש נובמבר 2011, סוכן מכס אינו נושא באחריות אישית לתשלומי נמל ואגרות נמל המוטלים על הטובין, אלא אם הוכח שסייע לאחר להתחמק מתשלומם.

עו"ד שמואל גרוסמן

תפריט נגישות