נוהל התור התפעולי בנמלי ישראל- "כל הקודם זוכה"

התיישנות תביעה נגד משלח בינלאומי- רשימה שניה
07/06/2016
החזר מס ששולם ביתר- הצורך בתיקון חקיקה
07/06/2016
התיישנות תביעה נגד משלח בינלאומי- רשימה שניה
07/06/2016
החזר מס ששולם ביתר- הצורך בתיקון חקיקה
07/06/2016

נוהל התור התפעולי בנמלי ישראל- "כל הקודם זוכה"

קבוצה של חברות ספנות עתרה לבג"צ כנגד סמכות רשות הנמלים והרכבות לקבוע את נוהל התור התפעולי, לאמור, נוהל הקובע את כללי וסדר הקדימויות של כניסה לנמל והקצאת רציפים בקבלת שירותי פריקה.

הנוהל נדרש בשל חוסר האפשרות של רשות הנמלים לספק, בתשתית הקיימת, שרות מיידי, בו זמנית, לכל האוניות הפוקדות את הנמלים.

לטענת העותרות, רשות הנמלים אינה מוסמכת לקבוע סדרי קדימויות שאינם עולים בקנה אחד עם הנורמה העקרונית של "כל הקודם זוכה", דהיינו, קבלת שירות לפי מועד הגעת האונייה לנמל היא נורמה משפטית שהרשות אינה מוסמכת ואינה רשאית לחרוג ממנה.

על פי הנטען, מתן קדימות על פי סוג האונייה (באופן שאוניות שפריקתן מהירה יותר תקבלנה עדיפות), או על פי סוג המטען ושלא על פי מועד ההגעה לנמל בלבד- פוגעת בעיקרון השוויון ובזכות העותרות לחופש העיסוק שהן זכויות יסוד שאין לפגוע בהן ללא הסמכה מפורשת בחוק. החוק מתיר לקבוע הסדרים טכניים בלבד והסדרים טכניים אלו אינם יכולים לשנות את הנורמה המשפטית המחייבת כי "כל הקודם זוכה".

בית המשפט העליון דוחה את טענות העותרות.

אין נורמה משפטית מחייבת בדבר קבלת שירות על פי מועד ההגעה. סדר הקדימות לפי מועד ההגעה, בבחינת "כל הקודם זוכה", איננו נורמה, כי אם דרך אפשרית לניהול נמל, המשתנה על פי הצרכים שלמענם קיים התור. קביעת סדר מסויים שבעיני הרשות הוא היעיל ביותר למתן השירות, אינו פוגע בעקרון השוויון. קביעת סדר הקדימויות מתחייבת מסמכות הרשות לנהל את הנמלים באופן שיאפשר את מתן השירות היעיל ביותר לדעת הרשות.

בית המשפט העליון מדגיש כי סמכות הרשות לקבוע סדרי קדימויות נתונה לה, לאור סדרי מינהל תקינים המחייבים את הרשות לקבוע את סדרי הקדימויות בהנחיות מינהליות, וזאת, גם ללא הסמכה מפורשת בתקנות שהותקנו על פי החוק. קל וחומר, משהוסמכה הרשות, באופן מפורש, על פי תקנה 64 שהותקנה על פי פקודת הנמלים (נוסח חדש), תשל"א – 1971, לקבוע את סדרי הקדימויות במסגרת נוהל התור התפעולי.

לאור כל האמור לעיל, דוחה בית המשפט העליון את עתירת העותרים ומותיר על כנו את נוהל התור התפעולי כפי שקבעה אותו רשות הנמלים והרכבות.

עו"ד שמואל גרוסמן

כל המידע המוצג על ידינו הנו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. 

המחברים ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה משפטית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים

תפריט נגישות