משלח ישראלי יפצה משלח ספרדי בגין שחרור סחורה שלא כנגד שטר מטען

היבואן ישלם פעמיים
07/06/2016
האם למשלח הבינלאומי מוקנות ההגנות של המוביל הימי?
07/06/2016
היבואן ישלם פעמיים
07/06/2016
האם למשלח הבינלאומי מוקנות ההגנות של המוביל הימי?
07/06/2016

משלח ישראלי יפצה משלח ספרדי בגין שחרור סחורה שלא כנגד שטר מטען

בית המשפט השלום פסק לאחרונה כי אין מחלוקת על כך שחובה היה על המשלח הישראלי לקבל את שטר המטען מהיבואן וכי נתגלו פגמים בהתנהלותו המקצועית של המשלח הישראלי

לפני ימים אחדים ניתן פסק דין בבית המשפט השלום בחיפה אשר חייב משלח בינלאומי ישראלי לשלם פיצוי בסך של כ-210 אלף שקל למשלח בינלאומי ספרדי עקב שחרור מטען שלא כנגד הצגת שטר מטען מקורי.

כידוע, משלחים בינלאומיים פועלים עבור לקוחותיהם לצורך שילוח מטענים בין מדינות. חלק מהפעולות עבור הלקוח מבוצעות באמצעות סוכנו של המשלח הבינלאומי, שנמצא במדינת היעד. פסק הדין הנדון עוסק במערכת היחסים המשפטית שבין המשלח הבינלאומי במדינת היצוא אשר מטפל בשילוח המטען עבור הספק, לבין המשלח במדינת היעד – סוכנו של המשלח במדינת היצוא, המטפל בשחרור המטען לידי המקבל או נציגו.

ספק ספרדי סיפק ליבואן ישראלי שולחנות. המשלח הישראלי שחרר את המטען לידי היבואן הישראלי מבלי שקיבל את שטר מטען המקורי. היבואן לא שילם את התמורה לספק. הספק תבע את המשלח הספרדי בבית המשפט בספרד עקב שחרור המטען על ידי המשלח הישראלי (שהוא סוכנו של המשלח הספרדי) ללא שטר מטען. הצדדים הגיעו להסכם פשרה במסגרתו הספק המחה את זכויותיו למשלח הספרדי.

המשלח הספרדי הגיש תביעת פיצוי בישראל נגד המשלח הישראלי בטענה כי המשלח הישראלי הפר הסכם והפר חובות זהירות ונאמנות.

בית המשפט פסק כי נתגלו פגמים בהתנהלותו המקצועית של המשלח הישראלי. בית משפט קבע כי אין מחלוקת שחובה היה על המשלח הישראלי לקבל את שטר המטען מהיבואן, דבר המעיד על כך שהיבואן שילם את תמורת המטען.

המשלח הישראלי טען, בין היתר, כי הוא חב בחובת נאמנות כלפי היבואן הישראלי ולא הספק וכי ניתנה הסכמת הספק לשחרור המטען לידי היבואן ללא שטר מטען. בהקשר זה, בית המשפט פסק כי: "… אין חשיבות לטענה מי שכר את שירותיה של הנתבעת (המשלח הישראלי), האם התובעת 2 (המשלח הספרדי), או שמא פלורידה (היבואן הישראלי), שכן, מתוקף תפקידה, חבה הנתבעת (המשלח הישראלי) לפעול בסבירות ובמקצועיות ולכבד את תנאי עסקת המכר כפי שמי ממשלחיה סיכמו. כאמור, לא מצאתי כי הוכח שמטמודר ו/או גרסנטה (הספק והמשלח הספרדי), נתנו הסכמתן לשחרור המטען מבלי לקבל כל בטוחה אחרת ולהשמתו במחסני פלורידה (היבואן). ומכאן שהנתבעת (המשלח הישראלי) התרשלה בכך ששחררה את המטען מבלי שפלורידה (היבואן) הציגה בפניה את שטר המטען המקורי ו/או בטוחה אחרת".

כאמור, פסק הדין עוסק בשאלת חובות הנאמנות והזהירות החלות על משלח הפועל כסוכן שילוח לצורך שחרור המטען. המסקנה העולה מפסק הדין היא כי המשלח הישראלי אחראי כלפי הספק (ובנסיבות המקרה הנדון – כלפי המשלח הבינלאומי במדינת המוצא) בגין שחרור מטען ללא שטר מטען, ואין כל חשיבות לשאלה האם היבואן הישראלי הוא לקוחו של המשלח הישראלי אם לאו. פסק דין זה עולה בקנה אחד עם שורה של פסקי דין שניתנו בבתי המשפט בישראל ומחילים על המשלח הבינלאומי חובת זהירות כלפי צדדים שלישיים הנפגעים עקב שחרור המטען על ידי המשלח שלא כנגד שטר מטען מקורי.

(ת.א. 22312/99 (שלום חיפה) Through Transport Mutual Services UK Bimited ו- Getransa Vabencia S.L נגד טרנס אטלס בע"מ שירותי שילוח בינלאומיים וספנות. התובעות יוצגו על ידי משרד ש. פרידמן. לא צוין בפסק הדין מי ייצג את הנתבעת).

עו"ד רועי גלעד

כל המידע המוצג על ידינו הנו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. 

המחברים ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה משפטית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים

תפריט נגישות