• הימאלאיה – Himalaya Clause
  Himalaya Clause הנו סעיף שמרחיב את ההגנות והגבלות האחריות של המוביל גם על צדדים שלישיים שאינם צד לחוזה ההובלה. בשטרי המטען השונים קיימים נוסחים שונים של סעיף זה, כאשר בדרך כלל, נהוג להחיל את הסעיף על ...
 • הזהרו בזכויות קנין רוחני
  קנין רוחני הוא בעלות בנכסים בלתי מוחשיים, כגון זכות יוצרים (COPYRIGHT), סימן מסחר (TRADEMARK), פטנט, מדגם (DESIGN), זכות מטפחים (שעניינה פיתוח של זני צמחים מיוחדים), מוניטין ועוד. מאז ומתמיד נחשבה השתלטות על נכס חומרי של אחר או שימוש ...
 • מחשבה מפוכחת על חומרים מסוכ…
  לאחרונה פורסם כי בית המשפט הגבוה של העם בבייג´ין, חייב יצואן לשלם סך של 65 מליון דולר למבטחי מטוס, כפיצוי על נזק שנגרם למטוס במהלך ההובלה האווירית, על ידי מטען שהובל על גבי המטוס. מעשה שהיה כך ...
 • חיוב יבואן בחסר מס עקב טעות …
  לעיתים, המכס מחייב יבואנים בחסר מס בטענה, כי סוכני המכס של היבואנים טעו בסיווג הנכון של הטובין. היבואנים מצדם, טוענים, כי הם פטורים מתשלום חסר מס מאחר ומדובר בטעות בסיווג של סוכני המכס ולא שלהם. מקרים אלו מעלים ...
 • אחריות המשלח הבינלאומי- עקרונות הטלת האחריות ודרכי…
  הקדמה מהם גבולות אחריותו של המשלח הבינלאומי? מהי החשיפה ומהם הסיכונים שהוא נוטל על עצמו בעת טיפולו בשילוחו של מטען, ביבוא או ביצוא? כיצד ניתן לצמצם ולהקטין סיכונים אלו? במאמר זה ננסה להתוות את עקרונות הטלת האחריות על המשלח הבינלאומי, ...
 • גילוי דעת: שחרור טובין שלא כ…
  לאחרונה נתקלו במספר מקרים בהם סוכני מכס שחררו טובין שלא כנגד שטרי מטען מקוריים. על פי כללי הסחר הבינלאומי, מסירת פקודת המסירה נעשית אך ורק כנגד הצגת שטרי מטען מקוריים המתייחסים לטובין, כך שרק מי שמחזיק בידו ...
 • אחריותו המורחבת של סוכן המכ…
  מטבע הדברים שנותני שירותים אחראים כלפי לקוחותיהם לטיב השירותים שניתנו. לעיתים מרחיב הדין את אחריותם של בעלי מקצוע מסויימים ומטיל עליהם חובות אמון גם כלפי הרשויות. כך, לדוגמא, רואי החשבון ועורכי הדין וכך גם סוכני המכס ...
 • הגבלת אחריותו של בלדר
  פסק דין שניתן בחודש ינואר האחרון, בעניינה של חברת הבלדרות DHL (ת"א 51761/03), פורש כמונע את החלתן של האמנות הבינלאומיות, אמנות ורשה והאג, על משלחים בינלאומיים, לרבות, חברות בלדרות, שאינם מובילים בפועל, לאמור, על מי שאינם ...
 • היצואן תמיד אחראי לתשלום דמ…
  בית המשפט לערעורים בארה"ב פסק בשנה האחרונה כי יצואן אחראי לשלם דמי הובלה לחברת הספנות בגין הובלת מטעניו למרות שסוכן השילוח מטעמו וחברת הספנות חתמו על הסכם לפיו סוכן השילוח יהיה אחראי לתשלום דמי ההובלה לחברת ...
 • אחריותו של המוביל הימי למטע…
  אחריותם המשפטית של המובילים הימיים מבוססת על כללי האמנה הבינלאומית לאיחוד תקנות מסוימות בעניין שטרי מטען משנת 1924 וכללי פרוטוקול האג משנת 1968 (כללי האג- וויסבי), שאומצו למשפט הישראלי במסגרת פקודת הובלת טובין בים משנת 1926. אחת ...
 • החבות בדמי השהיית מכולות
  החבות בדמי השהיית מכולות (DEMURRAGE) מהווה מקור לא אכזב לחילוקי דעות וחיכוכים בין חברות הספנות וסוכני האונייה מטעמן, לבין הלקוחות: היבואנים או סוכני המכס וחברות השילוח הבינלאומי. חילוקי הדעות מתייחסים לעיתים לזהותו של החייב בדמי ההשהייה; האם ...
 • חיוב בתשלום השתתפות עצמית ב…
  משלחים בינלאומיים וסוכני מכס רבים מבטחים עצמם בביטוח אחריות מקצועית מפני תביעות הנוגעות לאחריותם המקצועית כגון נזק למטענים, טעויות סיווג וכיוצ´. חלק לא מבוטל מהתביעות המוגשות לבתי המשפט מסתיימות בהסכמי פשרה, לפיהם התביעות נגד המשלחים מסולקות ...
 • השרשרת הלוגיסטית – ומוקד…
  *עו"ד רועי גלעד אחריות המוביל הימי האחריות המשפטית של המוביל הימי מבוססת על האמנה הבינלאומית לאיחוד תקנות מסוימות בעניין שטרי מטען בשנת 1924 ונקראת אמנת האג. כללי האמנה תוקנו בשנת 1968 ומכונים כללי "האג- ויסבי". כללים אלו אומצו ...
 • האם יש חובה להציג שטר מטען לא סחיר לצורך שחרור טוב…
  לפי הנוהג הקיים בעולם, כאשר מוצא שטר מטען סחיר, חובה לשחרר את טובין כנגד הצגת שטר מטען סחיר מקורי מוסב כדין. מאידך, כאשר מוצא שטר מטען לא סחיר, נהוג שניתן לשחרר את הטובין שלא כנגד הצגת ...
 • מהי תקופת ההתיישנות בתביעת …
  מרבית בעלי המטענים, אם לא כולם, מבטחים את מטעניהם במשך תקופת הובלת המטען מחצרותיהם ו/או לחצרותיהם כך שאם נגרם נזק למטען במהלך תקופת הכיסוי הביטוחי הם מקבלים שיפוי מהמבטח. כללי אמנת האג קובעים כי בתביעה נגד מוביל ...
 • תפקידיו השונים של המשלח הבינלאומי והמשמעויות הנגזר…
  תפקידיו השונים של המשלח והנפקויות המשפטיות לכך כלפי הלקוח לקראת שנות ה2000- ובמשך 30 השנים האחרונות עבר המשלח הבינלאומי שינוי קיצוני מההיבט המסחרי בהיקף תפקידיו, וברוחב יריעת המחויבויות שהוא לוקח על עצמו, אך מההיבט המשפטי החקיקה בארץ ...
 • מעמדו המשפטי של המשלח הבינלאומי בעקבות פסיקתו של ב…
  מעמדו של המשלח הבינלאומי, היקף תפקידיו וההתחייבויות שהוא מקבל על עצמו עברו שינויים מרחיקי לכת בעשרות השנים האחרונות. עם זאת, החקיקה והפסיקה בארץ לא התמודדו עד לאחרונה עם השינויים הללו ולא הגדירו מחדש את סיווגו של ...
 • סוגיות בתחום הימי, אווירי והשילוח הבינלאומי- סקירה…
  סקירה שנייה בסדרה של סקירת סוגיות משפטיות שנידונו בבתי משפט בארץ ובעולם והקשורות לתחום הימי/אווירי והשילוח הבינלאומי. א. המוביל האווירי והגבלת האחריות על פי אמנת וורשה?  כללי אמנת וורשה מגבילים את אחריותו של המוביל האווירי במקרה של נזק ...
 • סוגיות משפטיות בתחום הימי, אווירי והשילוח הבינלאומ…
  סוגיות בתחום הימי/אווירי והשילוח הבינלאומי להלן נסקור בפניכם מספר סוגיות משפטיות שנידונו לאחרונה בבתי משפט בארץ ובעולם והקשורים לתחום הימי/אווירי והשילוח הבינלאומי. א. ביטוח מטענים ב"פוליסה פתוחה" פוליסה לביטוח מטענים ימיים מכונה פוליסה פתוחה או בתרגומה מאנגלית- פוליסה צפה. ...
 • אחריות המוביל היבשתי למטען …
  פסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה (בעניין סהר נ’ אלחנטי הובלות ושירותים בע"מ ואח’), דן באחריותו של המוביל היבשתי: נהג המשאית, חברת ההובלה ובעלי מניותיה, לנזקיו של היבואן שהמטען שיובא והובל עבורו- נגנב. כפי שיפורט ...
 • טעותו של סוכן המכס בסיווג הטובין והשלכותיה על חבות…
  יבואן מסר בידי סוכן המכס את הטיפול ביבוא טובין מול רשות המכס. במסגרת תפקידו סיווג סוכן המכס את הטובין והמס שולם בהתאם לסיווג זה. הטובין שוחררו ונמכרו אך לאחר זמן, טוענת רשות המכס כי סיווג הטובין ...
 • כיצד יכול המשלח הבינלאומי להבטיח את האשראי הניתן ל…
  אחת הדילמות המרכזיות במערכת היחסים שבין המשלח הבינלאומי ללקוחותיו היא כיצד להבטיח את האשראי הניתן ללקוחות. לקוחות שעסקיהם מתמוטטים, הופכים את האשראי שהעמיד להם המשלח הבינלאומי לחוב אבוד שהיקפו, לעיתים, הוא ללא כל יחס לרווח שהפיק המשלח ...
 • חובת החזרת המכולה ותשלום דמי השהייה- טעונים הסכמה …
  האם ניתן לחייב את הלקוח בדמי השהייה בגין אי החזרת המכולה במועד? מסתבר שאין זה מובן מאליו. מפסק דין שניתן בבית משפט השלום בתל-אביב, עולה כי חובת החזרת המכולה לידי חברת השילוח או לידי סוכן האוניה, והחובה ...
 • שאלות ותשובות בנושא סחר בינ…
  שאלה: מהן מטרותיו העיקריות של שטר המטען הימי שמוציא המוביל הימי לבעל המטען?  תשובה: שטר המטען משמש לשלוש מטרות עיקריות: א. שטר המטען מהווה מסמך קניין שנותן למי שמחזיק בו את זכות החזקה במטען הרשום בשטר המטען. הזכות ...
 • דברים שחשוב לדעת בנושא ביטו…
  לעיתים קורה שחברות הביטוח מסרבות לשלם פיצוי בגין נזק למטענים שבוטחו על ידן. רשימה זו נוגעת על קצה המזלג במספר עקרונות יסוד משפטיים הקשורים לחובת הפיצוי על ידי חברות הביטוח. הכלל המנחה הוא עיקרון השיפוי. עיקרון זה ...
 • יחסים משפטיים בין חברות שיל…
  כידוע, חברות שילוח בינלאומי מספקות ללקוחותיהן שירותים לוגיסטיים ביעדים שונים בעולם, הכוללים את כל שלבי ההובלה, מדלת הספק במדינת המוצא ועד לדלת היבואן במדינת היעד. לצורך כך, מקיימות חברות השילוח הבינלאומי שיתופי פעולה עסקיים עם חברות שילוח ...
 • חוק שירותי הובלה- תיקון מס´ …
  כללי 1. ביום 21.11.05 התקבל בכנסת בקריאה שניה ושלישית תיקון לחוק שירותי הובלה, תשנ"ז-1997. 2. התיקון לחוק קובע ומגדיר חובות ונטלים, בהקשר להובלת מטענים המיועדים לשימוש מסחרי, על "מזמין שירות ההובלה", על "מוסר המטען" ועל "בעל רישיון מוביל". 3. ...
 • תשלום פרמיות "גיל יתר" בגין שימוש באוניו…
  ביום 16.7.06 ניתן פסק דין על ידי בית המשפט השלום בתל אביב במסגרת ת.א. 99748/99 הדוחה תביעה שהוגשה נגד חברת ביטוח להחזר פרמיותOverage (פרמיות גיל יתר) ששולמו על ידי מבוטחים שהשתמשו באניות ישנות לייבוא מטענים בצובר. ...
 • החלת מגבלות אחריות על משלחי…
  האם חלות על המשלחים הבינלאומיים נורמות הגבלת האחריות החלות על המובילים בפועל, הימיים והאוויריים, מכוח האמנות הבינלאומיות? כידוע, מחיל הדין הישראלי על המובילים בפועל נורמות של הגבלת אחריות, הן לעניין תקופת התיישנות מקוצרת והן לעניין תקרת גובה ...
 • תביעה עבור נתבע מחו"ל &#8211…
  קשה למצוא משלח בינלאומי, עמיל מכס או סוכן אנייה שלא קיבל במשרדו תביעה משפטית (בדרך כלל תביעת שיבוב של חברת ביטוח) שהוגשה נגד גורמי שילוח או הובלה מחו"ל שנמצאים איתו בקשר עסקי, ושאל את עצמו מה ...
 • שימוש במסמכי הובלה בלתי סחי…
  במשך שנים רבות סחורות הובלו באמצעות שטרי מטען סחירים (Bill of Lading) ששימשו, בין היתר, כמסמך קניין סחיר המעניק לאוחז בהם את זכות החזקה בסחורה. שטרי מטען אלו משמשים ככלי מסחרי המספק לסוחרים את האפשרות לנהל ...
 • אחריות חברת אבטחה לנזקי מטע…
  כידוע, אמנת וורשה החלה על הובלה אווירית בינלאומית מגבילה את אחריותו של המוביל האווירי במקרים של חוסר או נזק הנגרמים למטען במהלך ההובלה האווירית או במקרה של איחור בהגעת המטען. לפי האמנה ניתן להרחיב את ההגנות החלות ...
 • אחריות המשלח הבינלאומי- עקרונות הטלת אחריות ודרכי …
  הקדמה מהם גבולות אחריותו של המשלח הבינלאומי?  מהי החשיפה ומהם הסיכונים שהוא נוטל על עצמו בעת טיפולו בשילוחו של מטען, ביבוא או ביצוא?  כיצד ניתן לצמצם ולהקטין סיכונים אלו?  במאמר זה ננסה להתוות את עקרונות הטלת האחריות על המשלח הבינלאומי, ...
 • חובת זהירות של עמיל המכס
  בבית המשפט השלום ניתן פסק הדין המתייחס לחובתו של משלח בינלאומי/עמיל מכס למתן נתונים מלאים ונכונים בהצהרת הטענה המועברת על ידו לחב’ הספנות. במקרה זה, דובר על משלוח של פסי רכבת שנשלח מישראל לסין ב- 28 מכולות. ...
 • התמודדות המשלח הבינלאומי עם החיוב בדמי השהיית מכול…
  החיוב בדמי השהיית מכולות אינו יורד מסדר היום.  במסגרת שטר המטען שמוציאה חברת הספנות (או סוכן האונייה מטעמה) היא מחייבת את הנמען (ה-consignee) בתשלום דמי השהיית המכולות מעבר למספר ימי הפטור המוסכמים. כאשר הנמען בשטר המטען הוא הלקוח ...
 • ערך הטובין לצרכי מכס – לפ…
  יבואן של משקאות חריפים ייבא וודקה מסוג FINLANDIA מספק הולנדי. רשות המכס הסיקה כי מחיר העסקה בה רכש היבואן את הטובין אינו כפי שהוצהר וכפי שנקוב בחשבונית הספק. בהתאם, ביצע המכס "הרמה" למחיר הטובין. בית המשפט ...
 • אחריות המשלח הבינלאומי כוללת גם ניהול ופיקוח על תה…
  שאלת אחריות המשלח התעוררה בעקבות תביעה כספית שהגיש המשלח כנגד הלקוח בגין שירותי שילוח שלא שולם עבורם. בהגנתו טען הלקוח כי התשלום היה כפוף לכך שהמשלח יספק ללקוח את שירותי השילוח במיומנות מקצועית, כך שהמשלוח, אשר ...
 • מי אחראי להובלת המטען ממסוף…
  ביום 3.6.07 ניתן פסק דין בבית משפט השלום בתל אביב שעוסק בשאלת האחריות להובלת מטען ממסוף ממ"ן לצורך העמסתו על המטוס. התעשייה האווירית העבירה לממ"ן מנוע סילון לשם הכנתו להובלה ולהעמסה על מטוס אל על שהיה ...
 • פדיון פקודת מסירה למטענים – שימוש בהמחאות פת…
  לא אחת קרה, כי הגורמים שקיבלו את ההמחאה הפתוחה עשו בהם שימוש שאינו קשור למטען שלשם שחרורו ניתנה להם ההמחאה מלכתחילה, כמו לדוגמא, כיסוי חובות בגין מטענים קודמים. תביעה בסוגייה זו הוגשה על ידי חברה העוסקת ...
 • הרחבת זכות העיכבון והשלכותיה על חברות שילוח בינלאו…
  פסק דין שניתן על ידי בית המשפט העליון, קובע כי חברת לוגיסטיקר מקבוצת ממן, שעיסוקה במתן שירותי אחסון, הפצה ומשלוח של סחורות, רשאית לעכב בידה טובין של המשביר לצרכן ישראל בע"מ (המשביר הישן), שאוחסנו אצלה, לשם ...
 • המכס ביטל את נוהל משלוח קטן
  הנוהל מתייחס לטובין החשודים כמפרים זכויות קניין רוחני. בוטלה האבחנה בין משלוח קטן למשלוח גדול וביחס לכל משלוח החשוד כמפר זכויות קניין רוחני יופעלו הוראות סעיף 200 א-ה לפקודת המכס. לפני מספר ימים, הודיעה רשות המכס על ...
 • חיוב משלח זר בהפקדת ערובה כתנאי לשמיעת תביעתו בבית…
  לאחרונה חייב בית המשפט חברת שילוח זרה להפקיד בקופת בית המשפט סכום של 20,000 שקל לצורך הבטחת הוצאות חברת השילוח הישראלית. מדובר בכלי יעיל שיכול להבטיח את תשלום ההוצאות על ידי חב’ זרות במקרה של דחיית ...
 • בית משפט דחה תביעה כנגד סוכן מכס שמסר המטען לשלוח …
  בית משפט השלום בעכו קבע כי סוכן המכס יכול להסתמך על שטרי המטען המקוריים שמוצגים בפניו וכי לא מוטלת על סוכן המכס החובה לבדוק לעומק את זכותו של מחזיק שטר המטען. במסגרת הסקירה המשפטית של עו"ד שמואל ...
 • מישהו נתן לך חבילה להעביר?
  אין מי שטס לחו"ל או חוזר ארצה שאינו מוזהר באזהרה חמורה, במהלך הבידוק הביטחוני לפני עלייתו לטיסה, שלא להיענות לאף בקשה לקבל חבילה שאינה שלו ולהעבירה איתו בטיסה. על רקע זה מוזרה במיוחד השתלשלות העניינים נשוא ...
 • אחריותו של המשלח הבינלאומי …
  שלא כמו בישראל, אחריותו המשפטית של המשלח הבינלאומי בגרמניה מוסדרת בחקיקה- הקוד המסחרי הגרמני. לאחרונה פורסמו שני פסקי דין שדנו באחריות המשלח הבינלאומי המספק שירותי הובלה משולבת, לפי הדין הגרמני. במקרה אחד, משלח בינלאומי לקח על עצמו ...
 • ביה"ד צמצם המגבלות על ניידות עובדים בתחום השי…
  בית הדין לעבודה בחיפה בחן מספר מרכיבים מהותיים כגון סודות מסחריים שהעובד ביקש לעשות בהם שימוש, השקעת משאבים מיוחדת של המעביד בעובד וכן בדק האם מעבר העובד מאיים על עצם קיומו של המעביד הקודם החלטה חשובה שניתנה ...
 • אחריות סוכן המכס כלפי הלקוח…
  פסק דין של בית המשפט השלום בירושלים קבע כי אין מקום לתלות בסוכן המכס/ המשלח הבינלאומי את כל כשליו של יבוא שהסב נזק ליבואן, לקוחו של סוכן המכס יבואנית של מוצרי טקסטיל מאנגליה, פנתה לחברה העוסקת בשילוח ...
 • מי אחראי לשלם לחברת השילוח?
  ביום 3.2.08 בית המשפט השלום באשדוד דחה תביעה כספית שהגישה חברת שילוח ישראלית נגד יבואן. מעשה שהיה כך היה: חברת שילוח ישראלית הגישה תביעה נגד אדם בטענה לחוב כספי עקב מתן שירותי שילוח בינלאומי ליבוא סוס ...
 • בית המשפט השלום: המשלח זכאי …
  בית משפט השלום בירושלים קבע לאחרונה כי חברת השילוח נחשבת "מוביל" שחלה עליו פקודת הובלת טובין בים וכי תביעה שהוגשה נגדה כמוביל ימי התיישנה בחלוף שנה ביום 30.3.08 בית המשפט השלום בירושלים דחה תביעה כספית נגד חברת ...
 • סוגיות בנושא עסקאות מכר בינ…
  בסקירה זו נעסוק בשלוש סוגיות הנוגעות בעסקאות מכר בינלאומי; האם יש קשר בין העברת הבעלות בטובין לתנאי המכר (Incoterms) של העסקה? לא אחת נתקלנו ביבואנים ויצואנים שסברו כי הבעלות בטובין עוברת לקונה על פי תנאי המכר הבינלאומיים של ...
 • בית משפט דחה תביעה נגד סוכן …
  ביום 5.10.08 בית המשפט השלום בתל אביב דחה תביעה של יבואן נגד סוכן מכס בגין נזק למשלוח של לוחות זכוכית שהובל מספרד לישראל. חברת מסיעי שדרות (התובעת) פנתה לחברת שחר עינת סוכנות מכס בע"מ (סוכן המכס) לצורך ...
 • האם למשלח הבינלאומי מוקנות …
  ביום 6.11.08 ניתן פסק דין על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים שביטל את קביעת בית המשפט השלום לפיה, משלח בינלאומי שפעל כמוביל חוזי זכאי להגנות החלות על מוביל ימי בפועל על פי אמנת האג, לרבות תקופת ...
 • משלח ישראלי יפצה משלח ספרדי בגין שחרור סחורה שלא כ…
  בית המשפט השלום פסק לאחרונה כי אין מחלוקת על כך שחובה היה על המשלח הישראלי לקבל את שטר המטען מהיבואן וכי נתגלו פגמים בהתנהלותו המקצועית של המשלח הישראלי לפני ימים אחדים ניתן פסק דין בבית המשפט השלום ...
 • היבואן ישלם פעמיים
  מה דינו של יבואן ששילם לסוכן המכס שלו את מלוא מיסי היבוא אך הכספים לא הגיעו ליעדם. האם יצא ידי חובתו או שיחוייב לשאת פעם נוספת בתשלומי המס. יבואן שכר את שירותיו של סוכן מכס מורשה על ...
 • הגבלת אחריות בהובלה משולבת
  חברות שילוח בינלאומי, בדומה לחברות תעופה ולחברות ספנות, מספקות ללקוחותיהן שירותי הובלה משולבת, המורכבת ממספר קטעי הובלה המבוצעים על ידי גורמי הובלה שונים. במקרים אלו, חברות השילוח מוציאות כלפי הלקוח- בעל המטען- שטר מטען משולב המכסה את ...
 • ביטוח משנה (Re- insurance)
  כדי לבטח סיכונים בהיקף גדול מהיכולת הכלכלית הטבעית של חברות הביטוח, הן מעבירות למבטחי משנה חלק מהסיכונים הכספיים בהם הן נושאות כלפי מבוטחיהן. הנטל אותו לוקחות על עצמן חברות הביטוח מכונה "שייר". כאשר חברות ביטוח מוסרות למבטחי משנה ...
 • מתי מתחילה תקופת ההתיישנות …
  כללי האג- וויסבי קובעים כי תביעה נגד מוביל ימי יש להגיש בתוך שנה ממועד המסירה של המטען או מהמועד בו היה אמור להימסר (אלא אם כן הצדדים הסכימו אחרת). ככלל, הפסיקה פירשה את מועד המסירה כמועד הגעת ...
 • מתי אחריותו של מוביל אווירי…
  כללי אמנת וורשה מגבילים את אחריותו של המוביל האווירי במקרה של נזק לטובין וקובעים כי אחריותו תחושב לפי 17 יחידות SDR לק"ג. יחידת SDR – Special drawing rights או "זכויות משיכה מיוחדות" של קרן המטבע העולמי, ...
 • טעינת המטען, סידורו ופריקתו על האנייה – מי א…
  כללי האג- ויסבי שאומצו בארץ קובעים כי על המוביל לטעון יפה ובזהירות את הטובין המובלים, לטפל בהם, לסדרם, להובילם, לשמור ולהשגיח עליהם ולפרקם. האם משמעות הדבר כי המוביל הימי אחראי בגין כך כלפי בעל המטען לנזק או ...
 • כללי סיווג טובין
  לעיתים מתעוררות מחלוקות בין היבואנים ו/או סוכני מכס לבין המכס באשר לסיווג של מוצר מסוים לפי פרט מכס כזה או אחר. להלן, נסקור בפניכם פסק דין של בית המשפט העליון (ע"א 2101/93 מדינת ישראל נ’ מירון ...
 • האם פטור מסוף מטענים מאחריות לנזקי מטענים שנמסרים …
  מהי אחריותו של מסוף מטענים לנזקי מטענים שנמסרו לו? האם הוא זכאי להסתמך על מגבלת האחריות שמוביל אווירי זכאי להסתמך עליה? בעליו של מטען, 66 זוגות של משקפי שמש, תבע את ממ"ן מסופי מטען וניטול בע"מ, מפעילת ...
 • תכליתו של הישבון מסי יבוא
  מהו תכליתו והגיונו של הישבון מסי היבוא? האם תכליתו היא עידוד היצוא או מתן סובסידייה ליצואנים או שכל תכליתו היא החזרת מס ששולם, במידה ושולם, בגין תשומות ששימשו בייצור מוצרים לייצוא ? בשאלה זו דן בית המשפט ...
 • החזר מס ששולם ביתר- הצורך בת…
  טרם יבשה הדיו על פסק הדין בעניין קמור וכבר ניתנה, החלטה נוספת של בית המשפט העליון בעניין החזר מס עקיף ששולם ביתר והנטל המוטל על הנישום להוכיח כי לא "גלגל" את היתר על הקונה. הפעם מדובר בהחלטת ...
 • נוהל התור התפעולי בנמלי ישראל- "כל הקודם זוכה…
  קבוצה של חברות ספנות עתרה לבג"צ כנגד סמכות רשות הנמלים והרכבות לקבוע את נוהל התור התפעולי, לאמור, נוהל הקובע את כללי וסדר הקדימויות של כניסה לנמל והקצאת רציפים בקבלת שירותי פריקה. הנוהל נדרש בשל חוסר האפשרות של ...
 • התיישנות תביעה נגד משלח בינ…
  זוהי רשימה שניה בנושא התיישנות תביעות נגד משלחים בינלאומיים. תחילה, נתייחס בקצרה לשאלת מעמדו המשפטי של המשלח הבינלאומי ממנה, כמובן, נגזרת גם אחריותו המשפטית. כידוע, פועל המשלח הבינלאומי בשני כובעים עיקריים: א. כשלוחם של הלקוחות ו/או של המובילים בפועל ...
 • התיישנות תביעה נגד משלח בינ…
  כללי אמנת האג- וויסבי קובעים תקופת התיישנות של שנה אחת בתביעה נגד מוביל ימי וכללי אמנת ורשה קובעים תקופת התיישנות של שנתיים בתביעה נגד מוביל אווירי. כללים אלו אומצו על ידי החקיקה בארץ. על המשלח הבינלאומי לא ...
 • הפיקוח הפרלמנטרי על הטלת מי…
  בפסק דין שניתן של בית המשפט העליון נדונה שאלת תוקפם החוקי של צווים שהוצאו מכוח חוק היטלי סחר, תשנ"א-1991 והטילו היטל בטחה על מחזיקי מלאי סיגריות. מטרת היטל הבטחה היתה "לספוג" רווח בשל חיסכון במס קניה אשר ...
 • בית המשפט: שאלת החלת אמנת וורשה על משלח בינלאומי מ…
  ביום 19.7.09 ניתנה החלטה על ידי בית המשפט השלום בירושלים בת.א. 3160/09 ג’ק סוזנה גרפיקס הוצאה לאור בע"מ נגד אמקס בע"מ ו- DHL ישראל לפיה, כדי לדחות תביעה נגד משלח בינלאומי בגין התיישנות על פי אמנת ...
 • החלת הגנות מוביל אווירי לסו…
  ביום 23.2.09 ניתנה החלטה על ידי בית המשפט השלום בתל אביב הדוחה בקשה של משלח בינלאומי לדחות על הסף תביעה שהוגשה נגדו מחמת התיישנות. בית המשפט קבע כי הבקשה מצריכה בירור ראייתי ולכן אין מקום לקבלה ...
 • כללי רוטרדם 2009- מנקודת מבטם …
  לפני מספר חודשים האסיפה הכללית של האו"ם אימצה אמנה חדשה להובלה ימית בינלאומית – Convention on Contracts for the international Carriage of goods Wholly or Partly by Sea"" שאמורה להחליף את אמנת האג משנת 1924, על ...
 • המשלוח לא הגיע ארצה- התביעה נגד המשלח הבינלאומי נד…
  אי הגעתו של משלוח, הגעתו באיחור או כשהוא ניזוק, גוררת, בדרך כלל, תביעה משפטית כנגד גורמי השרשרת הלוגיסטית והמשלח הבינלאומי בתוכם.  פסק דין של בית המשפט השלום שניתן בעקבות תביעה שכזו, פוטר מאחריות לאובדן המשלוח ולנזקי היבואן ...
 • אחריותו המורחבת של סוכן המכ…
  מטבע הדברים שנותני שירותים אחראים כלפי לקוחותיהם לטיב השירותים שניתנו. לעיתים מרחיב הדין את אחריותם של בעלי מקצוע מסויימים ומטיל עליהם חובות אמון גם כלפי הרשויות. כך, לדוגמא, רואי החשבון ועורכי הדין וכך גם סוכני המכס ...
 • אחריותו של המוביל הימי למטע…
  אחריותם המשפטית של המובילים הימיים מבוססת על כללי האמנה הבינלאומית לאיחוד תקנות מסוימות בעניין שטרי מטען משנת 1924 וכללי פרוטוקול האג משנת 1968 (כללי האג- וויסבי), שאומצו למשפט הישראלי במסגרת פקודת הובלת טובין בים משנת 1926. אחת ...
 • חיוב משלחים וסוכני מכס בתשלום השתתפות עצמית בביטוח…
  משלחים בינלאומיים וסוכני מכס רבים מבטחים עצמם בביטוח אחריות מקצועית מפני תביעות הנוגעות לאחריותם המקצועית כגון נזק למטענים, טעויות סיווג וכיוצ’. חלק לא מבוטל מהתביעות המוגשות לבתי המשפט מסתיימות בהסכמי פשרה, לפיהם התביעות נגד המשלחים מסולקות ...
 • אמנת התקשרות לשירותי שילוח …
  ביום 1.1.09 חתמו ראשי איגוד המשתמשים בהובלה ימית וארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים על אמנת התקשרות לשירותי שילוח בינלאומי. הוראות האמנה מסדירות את חובותיהם וזכויותיהם העקרוניות של המשלח הבינלאומי והלקוח המשתמש בשירותי שילוח בינלאומי. עם ...
 • אחריות המוביל הימי למכולה ש…
  ביום 30.8.09 ניתן פסק דין בבית המשפט השלום בחיפה (ת.א. 7240-05 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נגד צים שירותי ספנות משולבים בע"מ) המחייב את צים לפצות את הפניקס בגין נזק שנגרם למטען קפוא של דגים שנשלח ...
 • למי שייכים הפסלים שנמכרו על ידי המכס כסחורה בלתי נ…
  פסלים יקרי ערך, ששוויים בין 100 ל- 200 אלף יורו, נשלחו לתערוכה בחו"ל ועם חזרתם ארצה אוחסנו במחסני ממ"ן. מסיבות לא ברורות, נמנע סוכן המכס לשחרר את הפסלים במועד ולהחזירם לבעליהם. כפועל יוצא, משלא נתבעו הפסלים ...
 • אין חבות בתשלום דמי תיווך ללא חתימה על הזמנת שירות…
  חוק המתווכים במקרקעין חולל מהפכה במקצוע התיווך במקרקעין. עד לחקיקתו, לפני כ- 12 שנה, היה העיסוק בתיווך מקרקעין פתוח בפני כל מי שרצה לעסוק בכך, וזכויותיו וחובותיו של המתווך היו נתונים להסכמים והסדרים שנעשו, בכתב או בעל ...
 • הבנק התרשל בבדיקת התאמת המסמכים בעסקת אשראי דוקומנ…
  ביום 24.11.09 ניתן פסק דין בבית המשפט השלום בתל אביב העוסק ביחסים ובחובות הזהירות החלים בין הצדדים השונים בעסקת אשראי דוקומנטארי ובכלל זה, בין היבואן (מבקש האשראי), הבנק הפותח, הבנק המכותב ועמיל המכס שטיפל עבור היבואן ...
 • אם לא נשלל מחיר העיסקה בפועל– ייקבע ערך הטובין לצר…
  כידוע, קבע בעבר סעיף 130 לפקודת המכס כי הערכת טובין לצרכי חיובם במכס, תיעשה על פי "המחיר המקובל" לאותם טובין. כך קרה, שערכם של טובין שנרכשו ע"י היבואן במחיר מסויים, "הורם" ע"י רשות המכס לצרכי חיובם ...
 • סוכן מכס טעה – היבואן ישל…
  באתר port to port נסקר פסק הדין בת.א. (שלום ת"א) 49944/03. משרדנו, גרוסמן, זינגר ושות’, ייצג בתיק זה את סוכן המכס שתביעת היבואן נגדו נדחתה על ידי בית המשפט. כזכור, נקבע לגבי סוכן המכס בפסק הדין כי למרות ...
 • המכס ביטל את "נוהל משלוח קטן" המתייחס לט…
  לפני מספר ימים, הודיעה רשות המכס על עדכון נוהל קניין רוחני שהוציא המכס ומתפרסם באתר האינטרנט של רשות המסים, באופן שבוטלו הסעיפים בהוראת הנוהל שקבעו כי רשות המכס אינה חייבת, ...
 • בית המשפט המחוזי: לא ניתן לבצע "קיצור דרך דיו…
  חברת טבע וחברות הקשורות אליה ("קבוצת טבע") רוכשת ומייבאת כמויות גדולות של כוהל. בגין רכישות אלה, משלמת קבוצת טבע מס קניה ומכס ביבוא. את השבת מס הקניה ששולם על ידה ביבוא, בסך 7,587,696 ₪, ביקשה קבוצת ...
 • היבטים משפטיים ופרקטיים של "אימות מקור" …
  מדינת ישראל חתומה על הסכמי סחר חופשי עם מדינות שונות בעולם (כשלעצמן או במסגרת רחבה יותר של קבוצת מדינות, כמו ההסכם עם האיחוד האירופי, ההסכם עם מדינות אפט"א וההסכם עם מדינות המרקוסור שאושר לאחרונה) ושואפת לחתום ...
 • החלטה חדשה: הנטל להוכיח שטובין מיובאים הם מזוייפים…
  כאשר מיובאים לישראל טובין אשר קיים חשד כי הם מפרים זכויות קניין רוחני, קיימת סמכות לרשות המכס, על פי סעיף 200א לפקודת המכס, לעכב את הטובין למשך שלושה ימי עבודה. בתקופה זו, על בעל זכויות הקנין ...
 • פסק דין חדשני- המשלח הבינלאומי זכאי להגנות של מובי…
  פסק דין חדשני קובע כי המשלח הבינלאומי, שיוצג על ידי עו"ד רועי גלעד ממשרד גרוסמן זינגר גלעד ושות’, זכאי להגנות של מוביל אווירי, לרבות תקופת התיישנות מקוצרת של שנתיים. הוראת ההתיישנות המקוצרת על פי אמנת ורשה ...
 • בית המשפט אישר פסק בורר המחייב חברת שילוח לשלם בגי…
  לפני מספר ימים ניתן ע"י כב’ השופטת דניה קרת-מאיר בבית המשפט המחוזי בתל אביב פסק דין שעניינו בקשה לביטול פסק בורר בטענה שתוכנו מנוגד לתקנת הציבור לפי הוראות סעיף 24(9) לחוק הבוררות תשכ"ח – 1968 (להלן: ...
 • בית המשפט חייב משלח ישראלי בגין אובדן משלוח באנגלי…
  ביום 11.5.10 ניתן פסק דין המחייב משלח ישראלי לפצות יבואן בגין אובדן של משלוח ספרים. היבואן הגיש תביעה לפיצוי על סך של 461,000 ₪ נגד משלח ישראלי בגין נזקים ישירים ועקיפים עקב אובדן של משלוח ספרים ...
 • מי אחראי לחוסר במטען?
  פסק דין שניתן לפני מספר ימים על ידי בית משפט השלום בת"א (השופט מיכאל תמיר) דן בבחינת אחריותם של כל גורמי השרשרת הלוגיסטית לחוסר במטען יצוא שנשלח מספק ישראלי ללקוח בגרמניה. (תא (ת"א) 31669-05 איילון בע"מ ...
 • בית המשפט: מסוף מטענים זכאי להגנות אמנת וורשה בהיו…
  לפני מספר ימים ניתן פסק דין בבית המשפט השלום בתל אביב שדן, בין היתר, בשאלת האחריות של חברת שילוח ששימשה כמוביל אווירי להובלת משלוח של רכיבים אלקטרוניים לישראל, חברת בלדרות מקומית ששימשה כסוכן של חברת השילוח ...
 • בית המשפט: חב’ הבלדרות זכאית להגבלת אחריות לפי שטר…
  לפני מספר ימים ניתן פסק דין בבית המשפט השלום בתל אביב שדן, בין היתר, בשאלת האחריות של חברת בלדרות בינלאומית שטיפלה בשילוח של שלושה משלוחים של רכיבים אלקטרוניים מאנגליה לישראל. במהלך הובלת המשלוחים ממחסן חב’ הבלדרות ...
 • מהם "סימני דרך" בדיני ס…
  ב"עידן המותגים", שבו אנו חיים, יש ערך כלכלי רב לזכויות הקנין הרוחני, ובהן סימני המסחר. ביצירתם של סימני מסחר ובהגנה עליהם, מושקעים משאבים ניכרים. הגם שהדין מכיר גם בצורך להגן על סימני מסחר שלא נרשמו במרשם ...
 • נמל אשדוד יחזיר לסוכן מכס אגרות שנגבו לאחר שחרור ט…
  בית משפט השלום באשדוד קיבל את תביעת סוכן מכס, ממנו נגבו הפרשים לאחר שאגף המכס העלה את ערך הסחורה נמל אשדוד חויב להחזיר לסוכן מכס אגרות נמל שגבה ממנו לאחר שחרור טובין. הדבר במסגרת הליך שהתנהל בבית ...
 • כשמדובר בתובע פלשתיני לא מגלים בתי משפט בישראל אחי…
  בית משפט שלום באשדוד קבע שתושב הרשות יפקיד ערובה להוצאות נתבעת ישראל היות ויש חשש שלא ניתן יהיה לגבות ממנו הוצאות משפט, אם ייפסקו לחובתו. במקרה אחר דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב בקשת חברה ישראלית ...
 • חיוב בכופר בגין הפרת פקודת היבוא והיצוא-עליית מדרג…
  כידוע, קיימים טובין אשר ייבואם מחייב קבלת רישיון יבוא מהרשות המוסמכת. כך למשל יבוא כלי רכב (לרבות קטנועים ואופנועי ים), מחייב קבלת רישיון ממשרד התחבורה, יבוא זרעים מחייב רישיון ממשרד החקלאות, יבוא מוצרי מזון ותמרוקים מחייב ...
 • בית המשפט: המשלח אינו אחראי לנזקי תוצרת חקלאית ביצ…
  לפני מספר ימים ניתן פסק דין על ידי בית המשפט השלום בתל אביב שפטר משלח ישראלי מאחריות לפיצוי יצואן בגין נזקים שנגרמו למשלוח יצוא של תוצרת חקלאית. חברה העוסקת בגידולים חקלאיים וייצואם לחו"ל פנתה לחברת שילוח ישראלית ...
 • מהו חיוב דלק בהובלה אווירית
  לאחרונה ניתן על ידי בית המשפט השלום בהרצליה פסק דין העוסק בנושא גביית היטל דלק בהובלה אווירית בינלאומית. יבואן שייבא חלפים לרכבים בהובלה אווירית מאירופה הגיש תביעה נגד חברת השילוח שטיפלה עבורו בשילוח המטענים. היבואן טען, בין ...