כיצד יכול המשלח הבינלאומי להבטיח את האשראי הניתן ללקוחותיו

חובת החזרת המכולה ותשלום דמי השהייה- טעונים הסכמה עם הלקוח
07/06/2016
טעותו של סוכן המכס בסיווג הטובין והשלכותיה על חבות הנישום
07/06/2016
חובת החזרת המכולה ותשלום דמי השהייה- טעונים הסכמה עם הלקוח
07/06/2016
טעותו של סוכן המכס בסיווג הטובין והשלכותיה על חבות הנישום
07/06/2016

כיצד יכול המשלח הבינלאומי להבטיח את האשראי הניתן ללקוחותיו

אחת הדילמות המרכזיות במערכת היחסים שבין המשלח הבינלאומי ללקוחותיו היא כיצד להבטיח את האשראי הניתן ללקוחות.

לקוחות שעסקיהם מתמוטטים, הופכים את האשראי שהעמיד להם המשלח הבינלאומי לחוב אבוד שהיקפו, לעיתים, הוא ללא כל יחס לרווח שהפיק המשלח מאותם לקוחות. כיצד להבטיח את האשראי הניתן ללקוחות? כיצד להקטין את הסיכון שהתמוטטות הלקוח תותיר את המשלח מול שוקת שבורה?

פסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה- תעשיות אלקטרוכימיות- בורכרד- עשוי להתוות דרך להבטחה אפשרית של אשראי שהעמיד המשלח לטובת הלקוח. 

באותו עניין דובר על חב’ תעשיות אלקטרוכימיות שעסקיה התמוטטו ונקלעה להליכי פשיטת רגל. חברת הספנות בורכרד שקיבלה מתעשיות אלקטרוכימיות מטענים ליצוא בהובלה ימית, טענה כי נתונה לה זכות העיכבון באותם המטענים, (ובשטרי המטען המוחזקים בידה), לא רק בהתייחס לשירותי ההובלה שניתנו בגין המטענים המעוכבים, אלא גם בגין הובלות העבר, לאמור, בגין שירותי הובלה שניתנו למטענים קודמים, ששוחררו כבר.

טענה דומה נדחתה בעבר על ידי בית המשפט המחוזי בתל-אביב, בפס"ד רונדופלס, לפני כשנה ומחצה. באותו מקרה נטענה הטענה על ידי סוכן מכס שהחזיק בשטרי המטען וטען כי ההסכם שבינו לבין לקוחו הוא "הסכם מסגרת" לטיפול במטענים והסכם כזה מקנה לו זכות עיכבון גם על חובות העבר.

בית המשפט המחוזי בתל-אביב דחה את טענת סוכן המכס וקבע כי יש לראות כל עסקת שילוח מטענים כעסקה נפרדת העומדת בפני עצמה, וכפועל יוצא, חובות העבר הם חובות מעסקות אחרות ואין לסוכן המכס זכות עיכבון בגין חובות אלו. תוצאת פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב קשה לסוכן המכס שכן צמצום זכות העיכבון הנתונה לו רק לחובות שנוצרו בגין המטען שהוא מחזיק, מצמצמת מאד את הבטוחה הנתונה בידו.

במה שונה עניינה של חברת הספנות בורכרד? השוני הוא בשטר המטען שהוציאה חברת הספנות. באותו שטר מטען נקבע במפורש שזכות העיכבון תהא נתונה לחברת הספנות לא רק בגין חוב ההובלה הספציפית נשוא שטר המטען, אלא גם על סכומים אחרים שחבה תעשיות אלקטרוכימיות לחברת הספנות. לאור לשונו הברורה של שטר המטען קובע בית המשפט כי אין הבדל בין מצב בו המטען עוכב בשל חוב שנוצר בגין הובלת אותו מטען לבין חוב שנוצר בגין הובלה אחרת.

שטר המטען מהווה הסכמה חוזית בין חברת הספנות לבין תעשיות אלקטרוכימיות על פיה מורחבת זכות העיכבון גם על חובות העבר והתוצאה היא שחברת הספנות זכאית לקבלת מלוא חובה מתעשיות אלקטרוכימיות, לרבות חובות שמקורם בהובלות קודמות. אין צורך לומר שזכאות זו המקנה לחברת הספנות עדיפות על פני כל יתר נושי החברה, שיתכן ויקבלו רק חלק מזערי מחובם, היא בעלת משמעות מרחיקת לכת.

ניתן למתוח ביקורת על פסק הדין ותוצאתו הקשה לנושי החברה. פסק הדין אינו דן בטענה האפשרית כי תנאי שכזה הוא בגדר "תנאי מקפח", במיוחד לאור חוסר האיזון שנוצר בין חברת הספנות ליתר נושי החברה. יש לקחת בחשבון כי יתכן ויוגש ערעור על פסק הדין ובית המשפט העליון יגיע לתוצאה שונה.

עם זאת, כל עוד עומד פסק הדין על כנו, ניתן ליישמו בשני היבטים שמטרתם לבצר את זכותו של המשלח הבינלאומי/סוכן המכס לקבלת חובות העבר במקרה שייקלע הלקוח להליכי פירוק : 

ראשית, על חברות השילוח הבינלאומי המוציאות שטר מטען ללקוחותיהם לוודא כי בשטר המטען כלול תנאי, כדוגמת התנאי בשטר המטען הימי של בורכרד, על פיו נתונה להם זכות העיכבון לא רק על התשלומים בגין שילוח אותו מטען אלא גם בגין כל סכום אחר שיגיע למשלח מהשוגר, לרבות, חובות העבר. תנאי דומה מופיע גם בשטר המטען האחיד של ארגון המשלחים הבינלאומי (FIATA FBL) אם כי ניסוחו של הסעיף בשטר המטען האחיד אינו חד משמעי כפי שהוא בשטר המטען הימי.

שנית, היות והרחבת זכות העיכבון גם לגבי חובות העבר היא עניין הסכמי, רשאים סוכני המכס וחברות השילוח לכלול בהסכמי ההתקשרות ו/או הסכמי האשראי עם לקוחותיהם, תנאי כתוב, ברור ומפורש הקובע כי נתונה להם זכות העיכבון גם לגבי חובות שאינם קשורים עם המטען 

המעוכב, לאמור חובות עבר שנוצרו בגין מטענים קודמים. הסכמה כזו תקפה ומחייבת לכל עניין ודבר, בתנאי שנעשתה בכתב ונוסחה באופן ברור ומובן ללקוח.

עו"ד שמואל גרוסמן

כל המידע המוצג על ידינו הנו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. 

המחברים ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה משפטית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים 

תפריט נגישות