היצואן תמיד אחראי לתשלום דמי הובלה

אחריותו של המוביל הימי למטען המתואר בשטר המטען
07/06/2016
הגבלת אחריותו של בלדר
07/06/2016
אחריותו של המוביל הימי למטען המתואר בשטר המטען
07/06/2016
הגבלת אחריותו של בלדר
07/06/2016

היצואן תמיד אחראי לתשלום דמי הובלה

בית המשפט לערעורים בארה"ב פסק בשנה האחרונה כי יצואן אחראי לשלם דמי הובלה לחברת הספנות בגין הובלת מטעניו למרות שסוכן השילוח מטעמו וחברת הספנות חתמו על הסכם לפיו סוכן השילוח יהיה אחראי לתשלום דמי ההובלה לחברת הספנות.

בית המשפט קבע כי כל עוד אין הסכם בין היצואן/יבואן לבין חברת הספנות הקובע אחרת, שטר המטען יוצר חזקה בדבר חבות היצואן/יבואן לשלם את דמי ההובלה לפי שטר המטען.

במקרה הנדון חברת הספנות הובילה מטענים עבור היצואן במשך שנים רבות. חברת הספנות וסוכן השילוח מטעם היצואן התקשרו בהסכם לפיו סוכן השילוח התחייב לשלם לחברת הספנות את דמי ההובלה בגין המטענים של היצואן ללא קשר לשאלה האם היצואן שילם לסוכן השילוח את דמי ההובלה.

בחודש נובמבר 2004 היצואן הפסיק את ההתקשרות עם סוכן השילוח. באותה עת היה חוב של דמי הובלה בסך של כ- 427,000$ בגין מטעניו של היצואן. סוכן השילוח הודיע לחברת הספנות כי עליה לבקש את התשלום ישירות מהיצואן. מאידך, היצואן טען כי סוכן השילוח אחראי לתשלום דמי ההובלה לחברת הספנות. בעת שחברת הספנות דרשה את התשלום מהיצואן, האחרון שילם כבר לסוכן השילוח סך של 227,000$ בגין דמי הובלה שחויבו על ידי חברת הספנות.

חברת הספנות תבעה את סוכן השילוח והיצואן לתשלום סך של 427,000$ בגין דמי הובלה. בית המשפט המחוזי בארה"ב פסק כי היצואן וסוכן השילוח אחראים, ביחד ולחוד, לתשלום מלוא סכום החוב. בית המשפט פסק כי סוכן השילוח אחראי לפי ההסכם שחתם עם חברת הספנות וכי היצואן אחראי על בסיס שטרי המטען שהוצאו על ידי חברת הספנות. נקבע כי שטרי המטען מטילים חבות על היצואן (יכול להיות יבואן במקרה אחר) וחבות זו אינה נפגעת על ידי ההסכם שבין סוכן השילוח לבין חברת הספנות.

היצואן הגיש ערעור לבית המשפט לערעורים בארה"ב.

בית המשפט לערעורים דחה את הערעור וקבע כי שטרי המטען שהוצאו על ידי חברת הספנות בגין מטעניו של היצואן יוצרים חזקה כברירת מחדל לפיה, היצואן חייב לשלם את דמי ההובלה לחברת הספנות. היצואן לא הכחיש כי ששטרי המטען יצרו חבות לשלם את דמי ההובלה, אך טען כי הוא אינו מחוייב לכך כי ההסכם בין סוכן השילוח לבין חברת הספנות משחרר אותו מהחבות לשלם את דמי ההובלה על פי שטרי המטען.

בית המשפט לערעורים פסק כי ההסכם בין סוכן השילוח לבין חברת הספנות אינו יכול לשחרר את היצואן מהחובה לשלם דמי הובלה על פי שטרי המטען מאחר וסוכן השילוח אינו צד לשטר המטען. בית המשפט הוסיף כי קבלת טענתו של היצואן תאפשר ליצואנים שהתקשרו עם סוכני שילוח להשתחרר מחובתם לשלם את דמי ההובלה לחברות הספנות. בית המשפט קבע כי ההסכם בין סוכן השילוח לבין חברת הספנות ושטרי המטען חיו בהרמוניה והסדירו את זכויות וחובות הצדדים.

פסיקה זו דומה לפסיקה של בתי המשפט בארץ שקבעו כי היבואן אחראי לתשלום מסים לרשות המכס גם כאשר היבואן העביר את התשלום לידי סוכן המכס מטעמו וזה לא העבירם לידי רשות המכס.

עו"ד רועי גלעד

כל המידע המוצג על ידינו הנו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחברים ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה משפטית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים.

תפריט נגישות