הימאלאיה – Himalaya Clause

הזהרו בזכויות קנין רוחני
07/06/2016
הזהרו בזכויות קנין רוחני
07/06/2016

הימאלאיה – Himalaya Clause

Himalaya Clause הנו סעיף שמרחיב את ההגנות והגבלות האחריות של המוביל גם על צדדים שלישיים שאינם צד לחוזה ההובלה. בשטרי המטען השונים קיימים נוסחים שונים של סעיף זה, כאשר בדרך כלל, נהוג להחיל את הסעיף על צדדים שלישיים הקשורים למוביל והפועלים בשמו או עבורו בקשר לחוזה ההובלה, כמו לדוג’ מובילים הפועלים כקבלני משנה של המוביל שהוציא את שטר המטען (חוזה ההובלה).

לאחרונה ניתן פסק דין בבית המשפט לערעורים בארה"ב, שדן בשאלת ניסוחו של Himalaya Clause בשטר המטען והחלתו על צדדים שלישיים הקשורים להובלה, אך אינם צד לשטר המטען:

James N. Kirby Pty, Ltd. v’ Norfolk Southern Railway Company 

United States Eleventh Circuit Court of Appeals, August 8, 2002

James Kirby (להלן: "השוגר") התקשר עם חברת השילוח הבינלאומי International Cargo Control (להלן: "המשלח הבינלאומי"), ששימשה כמוביל חוזי, בחוזה להובלת מטען שכלל עשר מכולות שהכילו מכונות לג’נרל מוטורס מסידני, אוסטרליה לאלבמה, ארה"ב דרך גו’רג’יה.

בהתאם, המשלח הבינלאומי הוציא לשוגר שטר מטען חוזי – Fiata FBL המכסה את כל שלבי ההובלה.

לצורך ביצוע ההובלה, המשלח הבינלאומי התקשר עם חברת ההובלה Hamburg Sud (להלן: "המוביל"). בהתאם, המוביל הוציא כלפי המשלח הבינלאומי שטר מטען ראשי המכסה את כל שלבי ההובלה.

את הובלת המטען מגו’רג’יה לאלבמה ביצע המוביל ברכבת באמצעות קבלן המשנה Norfolk Southern (להלן: "קבלן המשנה").

המטען ניזוק כתוצאה מירידת הרכבת מהפסים. השוגר הגיש תביעה נגד קבלן המשנה.

השוגר העריך את הנזק בסכום של 1.5 מליון דולר. קבלן המשנה טען כי הוא זכאי להגבלת האחריות של 500$ ליחידה ע"פ שטר המטען החוזי (Fiata FBL) שהוציא המשלח הבינלאומי כלפי השוגר ואימץ את כללי COGSA ((Carriage of goods by sea act, שהם למעשה כללי האג שאומצו בארה"ב (להבדיל מכללי האג- וויסבי).

Himalaya Clause בשטר המטען (Fiata FBL) שהוצא על ידי המשלח הבינלאומי הרחיב את ההגנות של המשלח הבינלאומי, כך שיחולו גם על:

“Any servant, agent or other person, including any independent contractors whose services have been used to perform the contract”

Himalaya Clause בשטר המטען הראשי שהוצא על ידי המוביל הרחיב את ההגנות של המוביל, כך שיחולו גם על:

All agents, servants, employees, representatives, all participating (including inland) carriers and all stevedores, terminal operators, warehousemen…and all independent contractors whatsoever

בית המשפט קבע כי ניסוח Himalaya Clause בשטר המטען הראשי שהוציא המוביל כלפי המשלח הבינלאומי חל על קבלן המשנה, היינו, הניסוח של הסעיף מספיק בהיר וספציפי כדי שנוכל להבין ממנו כי הוא כולל גם מוביל פנים יבשתי.

יחד עם זאת, בית המשפט קבע כי, למרות ש- Himalaya Clause כולל גם את קבלן המשנה, אין בכך כדי להכפיף את השוגר, שכזכור הגיש את התביעה, לתנאי שטר המטען, לרבות סעיף זה, מאחר והשוגר אינו צד לשטר המטען הראשי שהוצא על ידי המוביל כלפי המשלח הבינלאומי.

בית המשפט קבע כי המשלח הבינלאומי לא פעל כסוכן (agent) של השוגר, אלא פעל כמבצע הובלה בפועל (principal) והוציא שטר מטען חוזי משולב (Fiata FBL) כלפי השוגר.

השוגר כפוף לתנאי שטר המטען החוזי המשולב (Fiata FBL) שהוצא על ידי המשלח הבינלאומי ובו מופיע השוגר כ- consignee. בית המשפט קבע כי ה- Himalaya Clause בשטר המטען החוזי המשולב של המשלח הבינלאומי, מנוסח באופן כללי מידיי ואינו בהיר דיו כדי שיחול גם על הובלה פנים יבשתית כמו הובלה על גבי מסילת רכבת.

בית משפט לא רצה להרחיב את ה- Himalaya Clause בשטר המטען החוזי המשולב שהוצא על ידי המשלח הבינלאומי באופן רחב מידיי. בית המשפט הרגיש שבהיעדר התייחסות ספציפית בשטר המטען, החלת סעיף זה גם על הובלה פנים יבשתית, משמע- הרחבת הסעיף מעבר לסביר.

לפיכך, במקרה זה Himalaya Clause בשטר המטען החוזי המשולב של המשלח הבינלאומי לא חל על קבלן המשנה ועל כן, קבלן המשנה איננו זכאי להגנות ולהגבלת האחריות החלה על המשלח הבינלאומי על פי שטר המטען החוזי המשולב שהוצא על ידו.

מסקנות: 

בית המשפט בארה"ב יוצא מתוך נקודת הנחה כי משלח בינלאומי הפועל כמבצע הובלה (principal) ולא כסוכן (agent)- שלוח של השוגר, ומוציא שטר מטען חוזי Fiata FBL (במקרה זה שטר מטען חוזי משולב), זכאי להגנות ולהגבלת האחריות להן זכאי מוביל בפועל על פי הכללים הרלבנטיים- במקרה זה כללי ה- cogsa.

Himalaya Clause בשטר המטען החוזי המשולב- Fiata FBL, שהוצא על ידי המשלח הבינלאומי, מנוסח באופן כללי מידיי ולכן לא יחול על מוביל שהוביל הובלה פנים יבשתית.

במקרה זה, אם Himalaya Clause היה מנוסח בצורה בהירה וספציפית יותר, כנראה, ניתן היה להחיל על קבלן המשנה את הוראות שטר המטען החוזי המשולב שהוצא על ידי המשלח.

Himalaya Clause כפי שמנוסח בשטר המטען הראשי שהוצא על ידי המוביל כלפי המשלח הבינלאומי חל גם על מוביל שהוביל הובלה פנים יבשתית, אך מאחר ושטר מטען זה כאמור, הוצא כלפי המשלח הבינלאומי ולא כלפי השוגר- הוראותיו אינן מחייבות את השוגר.

עו"ד רועי גלעד

כל המידע המוצג על ידינו הנו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. 

המחברים ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה משפטית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים

תפריט נגישות