החלת הגנות מוביל אווירי לסוכן שילוח

כללי רוטרדם 2009- מנקודת מבטם של המשלחים הישראליים
07/06/2016
בית המשפט: שאלת החלת אמנת וורשה על משלח בינלאומי מצריכה בירור עובדתי
07/06/2016
כללי רוטרדם 2009- מנקודת מבטם של המשלחים הישראליים
07/06/2016
בית המשפט: שאלת החלת אמנת וורשה על משלח בינלאומי מצריכה בירור עובדתי
07/06/2016

החלת הגנות מוביל אווירי לסוכן שילוח

ביום 23.2.09 ניתנה החלטה על ידי בית המשפט השלום בתל אביב הדוחה בקשה של משלח בינלאומי לדחות על הסף תביעה שהוגשה נגדו מחמת התיישנות. בית המשפט קבע כי הבקשה מצריכה בירור ראייתי ולכן אין מקום לקבלה בשלב המקדמי בו נמצא התיק. למשלח נשמרה הזכות להעלות את טענת ההתיישנות לאחר שלב הראיות.

מדובר בתביעה שהוגשה על ידי פרומדיקו בע"מ כנגד נוגה שילוח בינלאומי בע"מ ונתבעות נוספות בגין נזק שנגרם למטען של תרופות שנשלח משוויץ לישראל. נוגה שימשה, בין היתר, כסוכנת שילוח של חברת השילוח שהוציאה שטר מטען בגין שילוח המטען ארצה ושימשה כמוביל אווירי ו/או מוביל חוזי להובלת המטען ארצה.

התביעה הוגשה לבית המשפט לאחר שחלפו שנתיים ממועד הגעת המטען. נוגה הגישה בקשה לדחיית התביעה על הסף מחמת התיישנות בטענה כי תנאי שטר המטען ו/או חוק תובלה אווירית, תש"מ- 1980, מחילים על ההובלה את כללי אמנת וורשה להובלה אווירית בינלאומית הקובעים תקופת התיישנות מקוצרת של שנתיים. נוגה טענה כי על פי תנאי שטר המטען ותנאי האמנה, כאמור, הגבלות האחריות החלות על המוביל האווירי, לרבות תקופת התיישנות מקוצרת, חלות גם על משמשיו וסוכניו של המוביל האווירי ובהיותה של נוגה סוכנת שילוח של המשלח השוויצרי ששימש כמוביל אווירי ו/או חוזי, היא זכאית ליהנות מהגנות אלו.

פרומדיקו טענה, בין היתר, כי הנזק נגרם מאחר והמטען הובל בניגוד להוראות והנחיות היצרן. בשלב המקדמי בו נמצא התיק, טרם נשמעו ראיות ולא ניתן לקבוע האם הנחיות הספק ביחס לאופן ביצוע ההובלה וסוג הקירור הנדרש, נמסרו לכל הגורמים המעורבים. לנוגה מיוחסת רשלנות בסימון המטען, תיאום, הזמנה ומסירה של הוראות בדבר אופן ביצוע ההובלה של התרופות, בפיקוח וייעוץ בדבר אופן האחסנה וההובלה לפני מסירת המטען למוביל האווירי ורשלנות בפיקוח וייעוץ ביחס לאופן הטיפול והשחרור של המטען לאחר הגעתו לנתב"ג ואחסנתו במחסן ממ"ן. עוד טענה פרומדיקו כי שטר המטען הוצא על ידי המשלח השוויצרי ולא על ידי נוגה ואין בכך כדי להעניק לנוגה חסינויות, הגנות או פטורים מכל סוג שהוא. בנוסף, שטר המטען מתייחס רק לקטע ההובלה האווירי בעוד שהרשלנות המיוחסת לנוגה בוצעה לפני ההובלה האווירית ו/או לאחריה.

כאמור, בית המשפט קבע כי טרם החל שלב שמיעת ראיות הצדדים ועל כן, אין מקום לקבל את הבקשה ולדחות את התביעה על הסף. ההלכה המשפטית קובעת כי דחיית תביעה על הסף המהווה אמצעי קיצוני הננקט בלית ברירה וכמוצא אחרון: "נפסק כבר פעמים רבות בעניינים דומים שכאשר מדובר בדחייה או במחיקה של תביעה על הסף, אין בית המשפט בוחן מה הם סיכויי התובע להצליח בתביעתו, ואפילו סיכויי התובע קלושים, לא יחסום בפניו בית המשפט את הדרך לבירור תובענתו אם קיים סיכוי כלשהו על פי כתבי הטענות הנמצאים לפני בית המשפט, שהתובע יצליח בתביעתו".

בית משפט קבע כי אין מחלוקת, לכאורה, כי נוגה שימשה כסוכנת של המשלח השוויצרי בקשר עם שחרור המטען בישראל ופרומדיקו אף טענה זו בכתב התביעה. בית משפט הוסיף כי אמנם נוגה איננה צד לשטר המטען, אך לכאורה, שטר המטען מעניק לה הגנה אם יסתבר כי היא שימשה כסוכנת של המוביל האווירי. לאמור, שטר המטען מרחיב את מעגל הזכאים לזכויות או חסינויות שיש למוביל האווירי, וקובע במפורש כי כל מגבלת אחריות שחלה על המשלח המשמש כמוביל האווירי, תחול גם על סוכניו משרתיו ונציגיו. יחד עם זאת, עילות התביעה נגד נוגה אינן רק ביחס להובלה האווירית אלא גם בהקשר למעשים או מחדלים בטרם ההובלה האווירית ולאחר סיומה, וביחס לעילות אלו, שאינן בתחום ההובלה האווירית, אין תכולה לכללי אמנת וורשה הקובעים תקופת ההתיישנות מקוצרת.

בית המשפט מבחין בין משלח הפועל כמוביל חוזי ומוציא שטר מטען לבין משלח המשמש כסוכן שילוח וקובע כי "אילו הוציאה נוגה בעצמה את שטר המטען, והייתה מתחייבת בעצמה להוביל את המטען יכולה הייתה היא בוודאי, להתכסות בהגנות ובתנאי אמנת וורשה". בסופו של דבר, בית המשפט דוחה, בשלב זה, את הבקשה של נוגה ומותיר בידה את הזכות להעלות טענותיה בדבר ההתיישנות לאחר שמיעת ראיות הצדדים.

(בית משפט שלום תל אביב, ת.א. 44699/07 פרומדיקו בע"מ, באמצעות עו"ד ארנון רוטברד נ’ נוגה שילוח בינלאומי בע"מ, באמצעות עו"ד גבי דיסני ממשרד ש. פרידמן, ונתבעים נוספים).

עו"ד רועי גלעד

כל המידע המוצג על ידינו הנו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. 

המחברים ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה משפטית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים

תפריט נגישות