בית משפט דחה תביעה נגד סוכן מכס בגין נזק למטען

האם למשלח הבינלאומי מוקנות ההגנות של המוביל הימי?
07/06/2016
סוגיות בנושא עסקאות מכר בינלאומי
07/06/2016
האם למשלח הבינלאומי מוקנות ההגנות של המוביל הימי?
07/06/2016
סוגיות בנושא עסקאות מכר בינלאומי
07/06/2016

בית משפט דחה תביעה נגד סוכן מכס בגין נזק למטען

ביום 5.10.08 בית המשפט השלום בתל אביב דחה תביעה של יבואן נגד סוכן מכס בגין נזק למשלוח של לוחות זכוכית שהובל מספרד לישראל.

חברת מסיעי שדרות (התובעת) פנתה לחברת שחר עינת סוכנות מכס בע"מ (סוכן המכס) לצורך הסדרת הובלה של מטען הכולל חמישה לוחות זכוכית לאוטובוסים מספרד לישראל, כולל הסדרת ביטוח המטען. סוכן המכס יוצג על ידי משרדנו.

סוכן המכס תיאם את הובלת המטען ארצה באמצעות חברת השילוח בינלאומית שלקחה על עצמה את ההובלה והוציאה שטר מטען (באמצעות הסוכן הספרדי שלה) לתובעת. בנוסף, סוכן המכס טיפל בהסדרת ביטוח המטען בפוליסת ביטוח ימי מסוג Institute Cargo Clauses A, באמצעות חברת הביטוח מנורה.

עם הגעת המטען ארצה ופתיחת המכולה התברר כי שלושה מתוך 5 לוחות הזכוכית נשברו. חברת הביטוח מנורה דחתה את הכיסוי הביטוחי על בסיס קביעת השמאי מטעמה, לפיה, הנזק נגרם כתוצאה מאריזה לקויה של המטען (המהווה חריג לכיסוי הביטוחי).

התובעת הגישה את תביעתה נגד חברת הביטוח מנורה בטענה כי האריזה של המטען הייתה מתאימה. בנוסף, התובעת תבעה את סוכן המכס בטענה כי אם ייקבע שהנזק אינו מכוסה על ידי חברת הביטוח, אזי סוכן המכס אחראי לפצותה הן בהיותו אחראי להובלת המטען והגעתו במצב שלם ותקין והן עקב רשלנותו בטיפול בהסדרת ביטוח מתאים למטען ואי מתן הנחיות לתובעת בקשר לאריזת המטען.

סוכן המכס טען כי אינו עוסק בהובלה ולא התחייב להוביל את המטען. סוכן המכס פעל לביצוע פעולות מכס לפי ייפוי כוח שניתן לו על ידי התובעת ולתיאום הובלת המטען באמצעות חברת שילוח מוכרת שהוציאה שטר מטען (המשמש כחוזה הובלה) ישירות לתובעת. עוד טען סוכן המכס כי הוא אינו פועל כחברת ביטוח או סוכן ביטוח וכי הסדיר עבור התובעת את ביטוח המטען בפוליסה הימית הרחבה ביותר. בנוסף, סוכן המכס טען כי אינו אחראי לאריזת המטען. סוכן המכס צירף בתמיכה בטענותיו חוות דעת מומחה מטעם ברי פינטוב.

בית המשפט ניתח את חוות הדעת של השמאים מטעם התובעת וחברת הביטוח באשר לשאלת אריזת המטען והגיע למסקנה כי אף לא אחת מחוות הדעת מוכיחה באופן פוזיטיבי האם המטען נארז באריזה מתאימה או לא.

לגבי חוות הדעת שהוגשה מטעם התובעת קבע בית המשפט: "בפי המומחה מטעם התובעת אין יותר מאשר תיאוריה אליה הוא הגיע לאחר שקבע נחרצות על סמך מכתבו של היצרן ודבריו של עד התביעה מר לויט כי הלוחות הודקו בצורה מתאימה ומספקת בתוך חריצי שיניים מקלקר וספוג, ולמעלה נתפסו ע"י מעצורים. לאחר שהמומחה הגיע למסקנה כי הלוחות לא נשברו, בגלל אריזה לקויה, ועל דרך האלימינציה, הגיע למסקנה בדבר מכה חיצונית."

באשר לחוות הדעת שהוגשה מטעם חברת הביטוח, קבע בית המשפט כי: "מסקנתו היא כי מאחר ובחלק החיצוני של הארגז אין פגיעה חיצונית נראית לעין, אזי על דרך האלימינציה הסיבה לשבירת הלוחות, באופן הסביר ביותר, היא אריזה לא מספקת ולא מתאימה".

מאחר ונטל ההוכחה להוכיח חריג לכיסוי הביטוחי מוטל על חברת הביטוח, בית המשפט פסק לטובת התובעת וחייב את חברת הביטוח בפיצוי חלקי בלבד: "בשקלול כל הנסיבות והתנאים אני מוצא כי טענתה של הנתבעת כי השבר נגרם בגלל אריזה לא מתאימה ולא מספקת, דבר המוחרג מהכיסוי הביטוחי על פי הפוליסה , לא הוכחה , ויש לדחות אותה".

בית משפט פסק כי החריג של אריזה לקויה בפוליסה הימית מנוסח באופן כוללני ואין בו קביעה מהי אריזה מספקת ומתאימה ואין הסבר מפורט בפוליסה המסביר למבוטח כיצד עליו לנהוג בהקשר זה. לדעתנו, קביעה זו מלמדת על כך שבית המשפט לוקה בהבנת מהות הפוליסה הימית המורכבת מסעיפי מכון מטענים (Institute Cargo Clauses) ומבוססת על המשפט האנגלי והפרקטיקה הנוהגת בתחום.

בעקבות קבלת התביעה באופן חלקי נגד חברת הביטוח, נדחתה התביעה נגד סוכן המכס. יחד עם זאת, בית המשפט מצא לנכון לקבוע כי: " הנתבעת 2 (סוכן המכס) משמשת כעמיל מכס אליה פנה עד התביעה 1 מר אריה לויט לתאם עבורו הובלת מטען ארצה (ראה תצהירו של מר עינת שחר, והמצורפים אליו) . אין היא משמשת סוכן ביטוח , או מבטח או מוביל ימי . הטענות של התובעת בכתב התביעה כנגד הנתבעת 2 לא הוכחו . אין לתובעת כנגד הנתבעת 2 (סוכן המכס) כל עילת תביעה המתבססת על הנזק שנגרם לסחורה תוך כדי הובלה ימית, ועל כן כאמור דינה של התביעה כנגד הנתבעת 2 להידחות גם מטעם זה .

בית משפט שלום ת"א, ת.א. 34364/05 מסיעי שדרות באמצעות עו"ד מ. פלדמן נגד מנורה חברה לביטוח באמצעות עו"ד ארנון רוטברד ונגד עינת שחר סוכנות מכס באמצעות משרד גרוסמן זינגר גלעד ושות’ עוה"ד.

עו"ד רועי גלעד

כל המידע המוצג על ידינו הנו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. 

המחברים ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה משפטית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים

תפריט נגישות