בית המשפט: חב’ הבלדרות זכאית להגבלת אחריות לפי שטר המטען בגין אובדן במהלך הובלה יבשתית

מהם "סימני דרך" בדיני סימני מסחר
07/06/2016
בית המשפט: מסוף מטענים זכאי להגנות אמנת וורשה בהיותו סוכן חברת התעופה
07/06/2016
מהם "סימני דרך" בדיני סימני מסחר
07/06/2016
בית המשפט: מסוף מטענים זכאי להגנות אמנת וורשה בהיותו סוכן חברת התעופה
07/06/2016

בית המשפט: חב’ הבלדרות זכאית להגבלת אחריות לפי שטר המטען בגין אובדן במהלך הובלה יבשתית

לפני מספר ימים ניתן פסק דין בבית המשפט השלום בתל אביב שדן, בין היתר, בשאלת האחריות של חברת בלדרות בינלאומית שטיפלה בשילוח של שלושה משלוחים של רכיבים אלקטרוניים מאנגליה לישראל. במהלך הובלת המשלוחים ממחסן חב’ הבלדרות בישראל למזמין הישראלי (היבואן), הרכב של חב’ הבלדרות נפרץ והמשלוחים נגנבו. 

המזמין קיבל פיצוי ביטוחי מחברת הביטוח שביטחה את הובלת המשלוחים. חברת הביטוח הגישה תביעת שיבוב נגד חב’ הבלדרות על סכום הפיצוי שפיצתה את המזמין, בסך של 115,240 ₪.

חברת הביטוח שהגישה את התביעה טענה כי הגניבה ארעה בגין התרשלות חברת הבלדרות בביצוע תפקידה וכי חב’ הבלדרות הפרה חוזה בכך שלא מסרה את המשלוח למזמין במצב שלם ותקין. חב’ הביטוח הוסיפה וטענה כי אין תוקף למגבלות האחריות הקבועות בשטר המטען של חב’ הבלדרות מאחר ושטר המטען מהווה חוזה אחיד הכולל תנאי פטור מקפחים ומגבילים. בנוסף נטען כי בנסיבות העניין אין להחיל את אמנת ורשה או את החוק לתובלה אווירית.

מאידך, חברת הבלדרות טענה כי המשלוחים נגנבו מהרכב בעת שהיה נעול ותוך שהיא נוקטת בכל אמצעי הזהירות להגנה על המשלוחים על מנת למנוע את פריצת הרכב. בנוסף, חב’ הבלדרות טענה כי אחריותה מוגבלת בהתאם להוראות אמנת וורשה ו/או תנאי שטר המטען שהוציאה בגין המשלוחים וכי היא פצתה את המזמין בגין האובדן של המשלוחים על פי מגבלות האחריות שנקבעו בתנאי שטר המטען כאמור (בסך של כ- 400$) וזיכתה את המזמין במלוא עלויות המשלוחים ולפיכך, היא יצאה ידי חובתה.

בית המשפט פסק כי מאחר והאירוע ארע במהלך התובלה היבשתית, לאחר שהמשלוחים יצאו משטח גבולות שדה התעופה (ולא במהלך "התובלה האווירית" כהגדרתה בסעיף 18 לאמנת וורשה), אין מקום להחיל על המקרה הנדון את אמנת וורשה מכוח חוק התובלה האווירית. 

יחד עם זאת, בית המשפט הגיע למסקנה כי חב’ הבלדרות נהגה באופן סביר, כי גניבת המשלוח אירעה בנסיבות אשר לא היו בשליטתה של חב’ הבלדרות וכי אחריותה של חב’ הבלדרות מוגבלת בהתאם להוראות שטר המטען שהוציאה למזמין.

בית המשפט פסק כי אמנם יש להתייחס לשטר המטען הסטנדרטי של חברת הבלדרות כחוזה אחיד ואולם, סעיפי הגבלת האחריות בשטר המטען אינם מהווים תנאים מקפחים. חב’ הבלדרות לא פטרה עצמה מכל אחריות בשטר המטען ואין כל מניעה להגביל את האחריות, מה עוד שבמסגרת ההתקשרות חב’ הבלדרות מאפשרת למזמין להסדיר ביטוח מעבר לאמור בתנאים ולהגבלות האחריות בשטר המטען.

בסופו של דבר, ולאור העובדה כי חב’ הבלדרות כבר פיצתה את המזמין בגובה האחריות שלה לפי שטר המטען, בית המשפט דחה את תביעת חב’ הביטוח (שנכנסה בנעלי המזמין) נגד חב’ הבלדרות.

ת.א. (שלום ת"א) 37078/07 הכשרת היישוב (ע"י עו"ד אילן אורלי ושות’) נ’ DHL ישראל (ע"י עו"ד אפשטיין חומסקי אסנת ושות’).

עו"ד רועי גלעד

תפריט נגישות