בית המשפט המחוזי: לא ניתן לבצע "קיצור דרך דיוני" ולחסוך באגרת בית משפט ע"י הגשת תביעה לפסק דין הצהרתי כנגד המכס, כשניתן להגיש תביעה כספית

היבטים משפטיים ופרקטיים של "אימות מקור" לטובין שיובאו לישראל בפטור ממכס על פי הסכם הסחר החופשי עם האיחוד האירופי
07/06/2016
המכס ביטל את "נוהל משלוח קטן" המתייחס לטובין החשודים כמפרים זכויות קנין רוחני
07/06/2016
היבטים משפטיים ופרקטיים של "אימות מקור" לטובין שיובאו לישראל בפטור ממכס על פי הסכם הסחר החופשי עם האיחוד האירופי
07/06/2016
המכס ביטל את "נוהל משלוח קטן" המתייחס לטובין החשודים כמפרים זכויות קנין רוחני
07/06/2016

בית המשפט המחוזי: לא ניתן לבצע "קיצור דרך דיוני" ולחסוך באגרת בית משפט ע"י הגשת תביעה לפסק דין הצהרתי כנגד המכס, כשניתן להגיש תביעה כספית

חברת טבע וחברות הקשורות אליה ("קבוצת טבע") רוכשת ומייבאת כמויות גדולות של כוהל. בגין רכישות אלה, משלמת קבוצת טבע מס קניה ומכס ביבוא. את השבת מס הקניה ששולם על ידה ביבוא, בסך 7,587,696 ₪, ביקשה קבוצת טבע מרשות המכס במסגרת הישבון, שהוא הסדר סטטוטורי שעל פיו משיבה המדינה ליצרן את המס אשר שילם בגין מרכיבים הדרושים לשם תהליך ייצור של מוצרים המיוצרים על ידו לשם ייצואם מישראל. רשות המכס סירבה להשיב את המס, בין היתר הואיל ולגישתה הכוהל שבגינו סירבה לאשר את ההישבון, אינו מרכיב הדרוש לשם תהליך ייצור מוצרים המיועדים לייצוא, אלא הוא משמש לניקוי ושטיפת מערכות הייצור.

קבוצת טבע בחרה שלא להגיש תביעה כספית להשבת מס הקניה ששולם על ידה ביבוא הכוהל, כאמור, ואשר רשות המכס סירבה להשיבו לה, אלא הגישה תביעה לפסק דין הצהרתי כנגד רשות המכס, בה ביקשה מבית המשפט להצהיר כי הכוהל הוא בגדר טובין אשר נקנו לשם ייצור טובין המיועדים לייצוא ומשום כך היא זכאית לקבלת הישבון מלא של סכומי מס הקניה ששולמו, משולמים או ישולמו על ידה בגין רכישתו. עוד התבקש בית המשפט להצהיר כי קבוצת טבע לא חייבת להשיב לרשות המכס סכומים שקיבלה, בעבר, כהישבון בגין כוהל כאמור, כי רשות המכס אינה רשאית לקזז מכל סכום המגיע לקבוצת טבע סכומי הישבון שקיבלה טבע בעבר בגין הכוהל וכי רשות המכס אינה רשאית לעכב סכומים כלשהם המגיעים לטבע בגין רכישת כוהל.

יש לומר, כי האגרה המשולמת לבית המשפט בגין בקשה לפסק דין הצהרתי הינה בסכום קבוע של קצת למעלה מ-1,000 ₪, בעוד האגרה המשולמת בגין תביעה כספית היא בשיעור 2.5% מסכום התביעה.

בית המשפט המחוזי קיבל את טענת רשות המכס כי מקום בו קיימת לתובע אפשרות לתבוע סעד כספי קונקרטי, אין מקום להיעתר לבקשה למתן פסק דין הצהרתי ובנסיבות כאלה על התובע להגיש תביעה כספית ולשלם את מלוא האגרה. בית המשפט קבע כי בחינה מהותית של הסעד שהתבקש ע"י קבוצת טבע, מעלה כי עניינה של התובענה שהוגשה כבקשה לפסק דין הצהרתי הוא, למעשה, השבת מס קניה ששולם ע"י טבע עבור רכישת כוהל.

בית המשפט סילק, איפוא, על הסף את תביעתה של קבוצת טבע לפסק דין הצהרתי וקבע, עם זאת, כי פתוחה בפניה הדרך להגיש תביעה כספית נגד המכס ולשלם את מלוא האגרה בגין כך. קבוצת טבע חוייבה לשלם לרשות המכס הוצאות בסך 15,000 ₪.

[הפ (מרכז) 6341-05-09, השופט בנימין ארנון. לקבוצת טבע עו"ד יצחק מרציאנו; למכס-פרקליטות מחוז ת"א)

עו"ד חיה זינגר

תפריט נגישות