ביה"ד צמצם המגבלות על ניידות עובדים בתחום השילוח והעמילות

אחריות סוכן המכס כלפי הלקוח בהקשר למסמכי היבוא
07/06/2016
אחריותו של המשלח הבינלאומי לפי הדין הגרמני
07/06/2016
אחריות סוכן המכס כלפי הלקוח בהקשר למסמכי היבוא
07/06/2016
אחריותו של המשלח הבינלאומי לפי הדין הגרמני
07/06/2016

ביה"ד צמצם המגבלות על ניידות עובדים בתחום השילוח והעמילות

בית הדין לעבודה בחיפה בחן מספר מרכיבים מהותיים כגון סודות מסחריים שהעובד ביקש לעשות בהם שימוש, השקעת משאבים מיוחדת של המעביד בעובד וכן בדק האם מעבר העובד מאיים על עצם קיומו של המעביד הקודם

החלטה חשובה שניתנה לאחרונה בבית הדין לעבודה בחיפה מצמצמת באופן משמעותי את המגבלות שניתן להטיל על ניידות עובדים בתחום השילוח הבינלאומי ועמילות המכס.

ההחלטה ניתנה במסגרת בקשה לצו מניעה שהגישה חברת ח. כספי ושות’ בע"מ, באמצעות עו"ד פישהנדלר, כנגד עובד לשעבר שלה, ליאור גולדשמיט וכנגד מעסיקתו החדשה, חב’ עמילות מכס ותחבורה עמית בע"מ. כספי ביקשה לאסור על אותו עובד להתחרות בה או להתקשר עם כל גורם המתחרה בה, לרבות חברת עמית.

בעקבות הבקשה לצו המניעה, הגישו חברת עמית והעובד אשר עבר לשורותיה, באמצעות עורכי הדין שמואל גרוסמן ורועי גלעד, תגובה מפורטת שבעקבותיה התקיים דיון ונחקרו העדים הרלבנטיים.

בית הדין קיבל את עמדת חברת עמית ודחה את הבקשה לצו מניעה. במסגרת החלטתו, הבהיר בית הדין עד כמה מצומצמת האפשרות להגביל את עיסוקו של עובד בתחום השילוח הבינלאומי ועמילות המכס.

ראשית, בית הדין קובע כי פנייה של עובד לחפש מקום עבודה אחר בטרם עזב את מקום עבודתו הנוכחי, היא לגיטימית "כל עוד במהלך חיפושיו אחר מקום עבודה אחר פועל העובד ביושר ובהגינות ולא הפר את חובת תום הלב". בית הדין מדגיש כי במהלך ראיונות העבודה לא נתבקש העובד לציין עם אילו לקוחות הוא עובד ומי מהם, אם בכלל, יעבור עמו לחברה אחרת. לא הובאה ולו ראשית ראייה כי העובד התקשר עם עמית עוד לפני פיטוריו או שפעל כ"סוס טרויאני" בחצרה של חברת כספי.

לעניין הגבלת עיסוקו של העובד, מציג בית הדין את הכללים שנקבעו בהלכת צ’ק פוינט, הלכה המהווה אבן דרך בנושא הגבלת עיסוקם של עובדים. על פי אותה הלכה, בטרם יגביל בית הדין את עיסוקו של העובד יש לבחון את המרכיבים הבאים: "האם קיים סוד מסחרי שהעובד מבקש לעשות בו שימוש שלא כדין, האם היתה השקעת משאבים מיוחדת של המעביד בהכשרת העובד, האם קיבל העובד תמורה מיוחדת עבור הסכמתו להגביל את חופש עיסוקו וכן יש לבחון את חובת תום הלב וחובת האמון של העובד כלפי מעסיקו". לעניין הסודות המסחריים, "לא די בהוכחת סודות כאלה אלא יש להוכיח כי העובד עשה שימוש שלא כדין בסודות וכי עקב השימוש של העובד במידע יש בו כדי לפגוע באופן ממשי בעצם קיומו של המעסיק הקודם, ובעניינו בעצם קיומה של המבקשת (חברת כספי).

בית הדין קיבל את טענות עורכי הדין גרוסמן וגלעד כי במקרה זה לא התקיימו כלל ועיקר התנאים להגבלת עיסוקו של העובד.

בנוסף, לא הוכח קיומו של סוד מסחרי שהעובד ביקש לעשות בו שימוש שלא כדין. בהקשר זה דחה בית הדין את טענת כספי כי המחירונים שלה המצויים ברשות העובד הם סוד מקצועי. בית הדין קיבל את עדותו של העובד כי בשילוח הבינלאומי אין מחירונים קבועים ו"המחירים ללקוח משתנים ממטען למטען ונקבעים בהתאם לכל דרישה של הלקוח על פי משתנים שונים הכוללים את תדירות העברת המטענים, גודל המטענים, יחס, משקל ונפח, מסלולי השילוח, תעריפי חברות הספנות והתעופה המופצים אצל כל העוסקים בתחום, תעריפי הובלה יבשתית, כאשר תעריפים אלה משתנים בתדירות גבוהה, בין היתר, בשל עלויות הדלק המשתנות".

בהקשר זה של סודיותן של הצעות מחיר המוצעות ללקוחות, אימץ בית הדין פסק דין קודם של בית הדין לעבודה, פסק דין מנו, הדוחה את טענת הסודיות, ומציין כי "אף אנו התרשמנו… כי העוסקים בתחום ההובלה הימית ועמילות המכס מכירים זה את זה וכי שעה שלקוח מקבל הצעת מחיר, הוא פונה לעוסק נוסף בתחום על מנת לראות האם הוא יכול להשיג הצעה טובה יותר מבחינתו".

בנוסף, לא הוכחה השקעת משאבים מיוחדת של כספי בעובד. נהפוך הוא, הוכח כי העובד מימן מכיסו קורס שזיכה אותו בתעודת משלח בינלאומי וכי לימודיו בקורס נעשו לאחר שעות העבודה (זאת, בניגוד לשני עובדים אחרים שחברת כספי מימנה את לימודיהם).

לעניין התמורה המיוחדת הנדרשת עבור הסכמת העובד להגביל את חופש עיסוקו, קובע בית הדין כי "לא הוכחה תמורה מיוחדת שהמשיב (העובד) קיבל במהלך עבודתו אצל המבקשת (כספי) שהיה בה כדי להצדיק התחייבות כזו". בפועל, לא ניתנה כל התחייבות כזו מצד העובד ונקבע כי טיוטת ההסכם שהציגה כספי לעובד, במהלך עבודתו, לא נחתמה על ידו במכוון, משום שתנאיה לא היו מקובלים עליו. בית הדין מציין כי לא הוכחה הפרת חובת תום הלב של העובד.

על כל אלה מוסיף בית הדין וקובע כי לא התקיים גם התנאי הנוסף הקובע כי על מנת ליתן את צו המניעה יש לקבוע כי השימוש במידע הסודי יש בו כדי לאיים על עצם קיומו של המעביד. לא הוכח שיש במעבר העובד לחברת עמית ובכך שחברת עמית תבצע עבודות שילוח בינלאומי ו/או עמילות מכס עבור מי מלקוחות כספי, שאף לא הוכח לגביהם כי הם לקוחות בלעדיים של כספי, כדי לאיים על עצם קיומה של חברת כספי.

שיקול נוסף בדחייתה של בקשתה של כספי הוא השיהוי בהגשתה: "גם חלוף הזמן יש בו מימד משמעותי בעינינו, משהמחירים וההצעות של חברות השילוח ועמילות המכס ממילא לא תקפים לפרק זמן של מספר חודשים והמדובר בשוק דינמי מבחינת הצעות המחיר".

כאמור, הבקשה נדחתה וכספי חויבה בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד חברת עמית והעובד.

עו"ד שמואל גרוסמן

כל המידע המוצג על ידינו הנו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. 

המחברים ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה משפטית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים

תפריט נגישות