אחריותו של המשלח הבינלאומי לפי הדין הגרמני

ביה"ד צמצם המגבלות על ניידות עובדים בתחום השילוח והעמילות
07/06/2016
מישהו נתן לך חבילה להעביר?
07/06/2016
ביה"ד צמצם המגבלות על ניידות עובדים בתחום השילוח והעמילות
07/06/2016
מישהו נתן לך חבילה להעביר?
07/06/2016

אחריותו של המשלח הבינלאומי לפי הדין הגרמני

שלא כמו בישראל, אחריותו המשפטית של המשלח הבינלאומי בגרמניה מוסדרת בחקיקה- הקוד המסחרי הגרמני. לאחרונה פורסמו שני פסקי דין שדנו באחריות המשלח הבינלאומי המספק שירותי הובלה משולבת, לפי הדין הגרמני.

במקרה אחד, משלח בינלאומי לקח על עצמו אחריות כמוביל חוזי לבצע הובלה משולבת של מכונות דפוס בשתי יחידות אריזה, מגרמניה לוירג’יניה, ארה"ב, דרך הים, ומשם לצפון קרוליינה ע"ג משאית בהובלה יבשתית. לפני תחילת ההובלה הימית, יחידות האריזה הועמסו על גבי טריילרים מיוחדים המיועדים להובלת מטענים כבדים. עם הגעת האנייה לוירג’יניה, הטריילרים הועברו לשטח הטרמינל בנמל לצורך העמסת יחידות האריזה על גבי המשאית והמשך ההובלה היבשתית. בזמן העמסת יחידות האריזה על גבי המשאית, בשטח הטרמינל, נגרם למטען נזק בסך של כ- 240,000 יורו. המשלח הבינלאומי טען כי הנזק אירע במהלך קטע הובלה השייך לחלק משלב ההובלה הימי ולכן אחריותו מוגבלת ל- 2 SDR לק"ג (בהתאם להגבלת האחריות החלה על מובילים ימיים לפי הדין הגרמני). בית המשפט האזורי בהמבורג חשב אחרת. בית המשפט קבע כי העברת הטריילרים מהאנייה לטרמינל, שהיה במרחק של כמה מאות מטרים משם, והטיפול בטריילרים לצורך העמסת יחידות האריזה הכבדות על גבי המשאית לא היוו חלק מקטע ההובלה הימי אלא היוו קטע הובלה עצמאי במסגרת ההובלה המשולבת שבאחריות המשלח הבינלאומי. לפיכך, בית המשפט חייב את המשלח הבינלאומי באחריות בהתאם להגבלת אחריותו לפי הדין הגרמני בהתאם לנסיבות העניין, בסך של 8.33 SDR לק"ג. בית המשפט הפדראלי העליון בגרמניה הפך את פסק הדין וקבע כי פעולת העברת הטריילרים מהאנייה לטרמינל, שהיה במרחק של כמה מאות מטרים, אינה מנותקת מקטע ההובלה הימי. יחד עם זאת, בית המשפט העליון לא שינה את הגבלת האחריות וקבע כי בנסיבות בהן הנזק אירע בעת העמסת יחידות האריזה על גבי המשאית, לצורך ביצוע ההובלה היבשתית, אחריות המשלח הבינלאומי כפופה בהתאם למגבלת האחריות החלה על קטע ההובלה היבשתית.

במקרה שני, משלח בינלאומי לקח על עצמו כמוביל חוזי ביצוע הובלה משולבת של מעבדה גיאו פיסיקלית במכולת 30 רגל מיוחדת, מתוניסיה לגנואה, איטליה, דרך הים, ומשם על גבי משאית, בהובלה יבשתית, לגרמניה. בית משפט הפדראלי העליון בגרמניה קבע כי קטע ההובלה הימי במסגרת ההובלה המשולבת, הסתיים רק עם הטענת המכולה על גבי הנגרר של המוביל היבשתי בטרמינל בגנואה ועל כן, אחריותו של המשלח הבינלאומי מוגבלת ל- 2 SDR לק"ג (גבול אחריות המוביל הימי לפי הדין הגרמני). בית המשפט דחה את הטענה כי הפעולות שבוצעו בקשר למטען בטרמינל בגנואה מהוות קטע הובלה עצמאי של ההובלה המשולבת וקבע כי פעולת הפריקה מהאנייה, אחסנה וטיפול במטען בטרמינל הם מאפיינים של הובלה ימית בינלאומית מודרנית באמצעות מכולות.

בשני המקרים המפורטים לעיל, בתי המשפט בגרמניה פסקו כי הטיפול במטען בטרמינל בנמל הימי אינו מהווה קטע עצמאי במסגרת ההובלה המשולבת, אלא מהווה חלק מקטע ההובלה הימי. יחד עם זאת, במקרה הראשון נקבע כי העמסת המטען על גבי אמצעי ההובלה הבא מהווה את התחלתו של קטע ההובלה הבא במסגרת ההובלה המשולבת ובמקרה שהנזק מתרחש בשלב זה, אחריותו של המשלח הבינלאומי תהיה מוגבלת בהתאם להגבלת האחריות החלה על קטע ההובלה הבא. לדעתנו, תוצאה זו אמנם הגיונית בנסיבות המקרה, אך יכולה להוביל, בנסיבות אחרות, לחוסר וודאות. לדוגמא, במקרה של נזק למכולה בעת מסירה ישירה באמצעות מנוף מהאנייה ישירות למשאית. לא הגיוני לשייך פעולה זו דווקא לקטע ההובלה הימי ולא לקטע ההובלה היבשתי?

מעמדו המשפטי של המשלח הבינלאומי בגרמניה ברור הרבה יותר מאשר מעמדו של המשלח בדין הישראלי. בעוד שבארץ אין חקיקה המסדירה את חובותיו וזכויותיו של המשלח הבינלאומי בכובעיו השונים ואין וודאות משפטית בנוגע לאחריותו המשפטית, המצב בגרמניה שונה. לדעתנו, הקוד הגרמני הפדראלי – מסחרי Handelsgestz buch מבחין בין חובות המשלח הבינלאומי כסוכן לבין אלה כמוביל חוזי- Principal. החובות המקצועיות של המשלח הבינלאומי כסוכן מתבטאות בבחירה מתאימה של המוביל ובתאומים השונים. הובלת הסחורה אינה במסגרת תפקידו של המשלח הפועל כסוכן ומכאן שהוא אינו אחראי על אובדן הסחורה ולנזקים שנגרמו לה במהלך הובלתה. מאידך, הקוד הגרמני קובע כי המשלח רשאי לבצע בעצמו את שילוח הסחורה, ובמקרה זה יקבל הוא על עצמו את כל הזכויות והחובות של מוביל. בנוטלו את החיוב לבצע ההובלה הפך המשלח למוביל הזכאי לזכויות המוקנות למוביל ובכלל זה ניתן לראותו כמוגן בהגבלת האחריות ממנה נהנים המובילים בפועל עפ"י האמנות הבינ"ל. מקום שהמשלח פועל כסוכן, היחסים בינו למוביל בפועל נקבעים על פי ההוראות של חוזה ההובלה.

על רקע הנ"ל ניתן בהחלט לומר כי הדין הגרמני מבחין בהבחנה יחסית ברורה בין תפקידיו של המשלח הבינלאומי כסוכן לבין תפקידו כמוביל חוזי. כלומר, מקום שהמשלח הבינלאומי נוטל על עצמו בחוזה חבות של המוביל תחולנה עליו הוראות ההסכם שביניהם.

ארגון המשלחים הגרמני הלך עקב בצד אגודל בעקבות ההוראות הנ"ל ופרסם את התנאים הסטנדרטיים למשלחים הגרמניים ("The ADSp Conditions"). מכוח הוראת סעיף 52 לתנאים הנ"ל, מקום שהמשלח הגרמני לא נוטל על עצמו חבות כמוביל, כל חובתו כסוכן מצטמצמת, אם הוא עצמו לא התרשל במילוי תפקידו, בהעדר הסכם שונה ביניהם בהסבת זכויות התביעה ללקוח כנגד המוביל בפועל.

עו"ד רועי גלעד

כל המידע המוצג על ידינו הנו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. 

המחברים ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה משפטית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים

תפריט נגישות