אחריותו המורחבת של סוכן המכס

הגבלת אחריותו של בלדר
07/06/2016
גילוי דעת: שחרור טובין שלא כנגד שטר מטען
07/06/2016
הגבלת אחריותו של בלדר
07/06/2016
גילוי דעת: שחרור טובין שלא כנגד שטר מטען
07/06/2016

אחריותו המורחבת של סוכן המכס

מטבע הדברים שנותני שירותים אחראים כלפי לקוחותיהם לטיב השירותים שניתנו. לעיתים מרחיב הדין את אחריותם של בעלי מקצוע מסויימים ומטיל עליהם חובות אמון גם כלפי הרשויות. כך, לדוגמא, רואי החשבון ועורכי הדין וכך גם סוכני המכס שהחוק המסדיר ת עיסוקם קובע כי הם מחויבים לפעול במהימנות, בנאמנות וביושר, הן כלפי לקוחותיהם והן כלפי רשויות המכס.

בפסק דין שניתן לאחרונה (ע"א 3659/99, 6011 טרנסכלל נ´ מ.א.ר. מסחר וספנות בע"מ) הרחיב בית המשפט העליון הרחבה נוספת את אחריותם של סוכני המכס וקבע כי בצד אחריותם כלפי לקוחותיהם וכלפי רשויות המכס, אחראים סוכני המכס גם כלפי גורמים נוספים העלולים להיפגע עקב אי הקפדה מצד סוכני המכס על נוהלי שחרור של מטענים על פי כללי המסחר הבינלאומיים.

על פי כללים אלו, המחזיק בשטר המטען המקורי נחשב כבעל הזכות לקבל את המטען ושחרורו של אותו מטען מהנמל הימי נעשה כנגד הצגת שטר המטען המקורי לסוכן האנייה. בעסקות אשראי דוקומנטרי, שבהן מעמיד הבנק אשראי לרכישת הטובין, משמש שטר המטען המקורי בטוחה בידי הבנק עד למועד בו ישלם היבואן, מקבל האשראי, לבנק את סכום האשראי. אם נמסר המטען ליבואן כששטר המטען עודנו בידי הבנק, מאבד למעשה הבנק את הבטוחה שבידו והוא נחשף לסיכון שהיבואן לא יפרע את ההלוואה.

באירוע נשוא פסק הדין, שוחרר המטען ללא הצגת שטרי המטען המקוריים. במקומם, נעשה "הסדר" בין סוכן האנייה לבין היבואן לפיו הסכים סוכן האנייה להסתפק בקבלת מכתבי ערבות של היבואן בהם הצהיר היבואן כי הוא בעל המטען והתחייב לפצות את סוכן האונייה בגין כל תביעה שיתבע עקב כך שמסר לו את המטען ללא שטרי המטען המקוריים. הסדר זה נעשה תוך שיתוף פעולה עם סוכן המכס שהיה מכין את מכתבי הערבות, מחתים אותם בשמו של היבואן ומוסר אותם לסוכן האונייה. סוכן המכס אף קיבל את פקודת המסירה של המטען שבאמצעותה נמסר המטען ליבואן, בידעו כי לא הוצגו לסוכן האונייה שטרי המטען המקוריים.

לאחר כשנה התמוטטו עסקי היבואן וכשביקש הבנק לקבל מידע מה אירע למטענים נשוא שטרי המטען המוחזקים בידו, התברר כי המטענים אינם עוד בנמצא והבטוחות שהוא מחזיק אינן ניתנות למימוש.

טענתו העיקרית של סוכן המכס הייתה כי בשל אופי תפקידו כסוכן מכס, אין הוא חב כלפי הבנק כל חובת זהירות.

בית המשפט המחוזי ובעקבותיו בית המשפט העליון דוחים טענה זו.

פסק הדין קובע כי סוכן המכס אינו פועל בחלל ריק; הוא גורם מקצועי המכיר את הנהלים לשחרור מטענים מהנמל ומודע לנורמות הקיימות בענף. סוכן המכס חייב להקפיד על כללי הסחר הבינלאומי המקובלים, המבטאים את סטנדרט ההתנהגות המקצועית. סוכן המכס מודע וחייב להיות מודע, לדרישה להציג שטר מטען מקורי כתנאי למסירת המטען ליבואן; הוא ער לחשיבות הרבה של שטרי מטען מקוריים כבטוחות בידי גופים המעניקים אשראי ליבואנים. סוכן המכס צריך לצפות את הפגיעה במחזיק שטר המטען המקורי, המאבד את הבטוחה שלו, כאשר המטען משוחרר ללא הצגת שטר המטען המקורי.

המסקנה היא כי סוכן המכס, בפעילותו המקצועית, חב חובת זהירות כלפי הבנק המחזיק בשטר המטען המקורי והוא הפר חובת זהירות זו בכך שפעל באופן בלתי סביר, שיחרר את המטען ומסר אותו לידי היבואן ביודעו כי היבואן אינו אוחז בשטרי המטען המקוריים.

בית המשפט העליון חזר וקבע כי סוכן המכס שותף לאחריות לנזק שנגרם לבנק אך שינה את חלוקת האחריות בינו לבין סוכן האונייה, באופן שסוכן האונייה ישא ב- 75% משיעור הנזק וסוכן המכס רק ב- 25% הנותרים.

פסק הדין מעורר קושי באחריות מרחיקת הלכת שהוא מטיל על סוכן המכס בכל הקשור לתקינות הליך שחרור המטען. על פי פסק הדין, אחריות זו קיימת גם כאשר סוכן המכס אינו מעורב באופן פעיל בהסדרים שבין היבואן לסוכן האונייה וגם במקרים בהם קיים צורך דחוף לשחרר, ללא דיחוי, מטענים ימיים כבדים מהנמל, במסירה אישית ליבואן, על מנת לחסוך את ההוצאות הכבדות הכרוכות באחסנת המטען במחסני הנמל, כשלא ניתן להמציא בשלב זה את שטר המטען המקורי.

פסק הדין מחייב לגבש הסדר כולל, בין כל הגורמים המעורבים, שיאפשר את שחרור המטען גם בנסיבות כאלו, בלא שסוכן המכס יהיה חשוף לאחריות אישית.

· עו"ד שמואל גרוסמן הנו שותף במשרד גרוסמן ושות´ עורכי דין, המשרד עוסק, בין היתר, בתחומי הסחר הבינלאומי, משפט ימי, עמילות מכס ושילוח בינלאומי, יבוא יצוא ומסים. עו"ד שמואל גרוסמן משמש כיועץ משפטי של ארגון הגג המאגד תחתיו את ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, לשכת סוכני המכס ומשלחים בינלאומיים חיפה והצפון ולשכת סוכני המכס ומשלחים בינלאומיים מרכז.

עו"ד שמואל גרוסמן

כל המידע המוצג על ידינו הנו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחברים ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה משפטית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים.

תפריט נגישות